แบบทดสอบเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  กาพย์พระไชยสุริยาแต่งงด้วยคำประพันธ์ชนิดใด

  answer choices

  กลอนแปด

  กาพน์ยานี ๑๑

  ร่ายสุภาพ

  โคลงสี่สุภาพ

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  "กาพย์สุรางค์" หนึ่งบทมีกี่คำ

  answer choices

  ๑๖ คำ

  ๑๑ คำ

  ๒๘ คำ

  ๓๒ คำ

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  ใครคือผู้แต่งกาพย์พระไชยสุริยา

  answer choices

  สุนทรภู่

  พระยาพระคลัง (หน)

  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  คำประพันธ์ประเภทใดไม่อยู่ในกาพย์พระไชยสุริยา

  answer choices

  กาพย์ยานี ๑๑

  กาพย์ฉบัง ๑๖

  กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

  โคลงสี่สุภาพ

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  สิ่งใดที่ผู้แต่งกาพย์พพระไชยสุริยา ไม่ได้ จัดไว้ในเรื่อง

  answer choices

  การแต่งคำประพันธ์

  เรื่องของต้นไม้

  เรื่องของสัตว์

  เรื่องของนรก-สวรรค์

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  เนื้อหาในเรื่องกาพย์พระไชยสุริยามุ่งเน้นสิ่งใดเป็นหลัก

  answer choices

  มาตราตัวสะกด

  การแต่งคำประพันธ์

  การสอนคนให้ทำความดี

  นำเสนอการประกอบอาชีพ

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  "ศีรษะไม้" หมายความว่าอย่างไร

  answer choices

  หัวล้าน

  หัวดื้อ

  หัวแข็ง

  หัวโจก

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  ข้อใด มีความหมายว่านางผู้เป็นใหญ่

  answer choices

  เยาวมาลย์

  อรไท

  สุมาลี

  ยุพิน

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นชื่อนก

  answer choices

  พญาครุฑ

  พญาลอ

  พญายม

  พยาบาล

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  กาพย์พระไชยสุริยารุ่งเรืองในสมัยใด

  answer choices

  รัชกาลที่ ๓

  รัชกาลที่ ๔

  รัชกาลที่ ๕

  รัชกาลที่ ๖

Report Quiz
Join a game