Other

10th

Image

P. Islam SPM Sebenar 2005

3.1K

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  “Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam”

  Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan
  sihir         
  nifak     
  syirik       
  khurafat
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Manakah antara berikut merupakan perkara wajib haji
  tawaf Ifadhah
  Niat Ihram haji
  Niat ihram di Miqat
  Wukuf di padang Arafah
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Mengapakah Allah mengenakan hukuman yang amat berat kepada orang yang melakukan zina, liwat dan musahaqah? 
   
   I . Pengajaran kepada masyarakat
   
  II. Meruntuhkan institusi perkahwinan
   
  III. Pengajaran kepada orang yang melakukannya
   
  IV. perbuatan tersebut berleluasa dalam masyarakat
  I dan II
  III dan IV   
  I, II dan III
  II, III dan IV
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags