Other

4th -

5th

Image

P. ISLAM SPM 2011

954

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  HUKUM ASALNYA SUNAT TETAPI MENAJADI WAJIB DALAM KEADAAN TERTENTU.


  MENANGGUHKAN BAYARAN HUKUMNYA HARAM JIKA MAMPU.


  Pernyataan di atas merujuk kepada..

  sewa

  saham

  hutang

  gadaian

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  SELALU MENINGGALKAN SOLAT DENGAN SENGAJA


  SERING MENCURI


  Pernyataan di atas merujuk kepada ciri-ciri..

  kafir

  fasiq

  mulhid

  munafiq

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Berikut iaah rukun gadaian kecuali..

  ijab dan qabul

  barang gadaian

  pemegang gadaian

  penggadai menjelaskan hutang

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags