แบบทดสอบวิชาดนตรี ชุดที่ 1 ชั้น ป.6
a year ago
khanoonschool
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  การสังเกตการตีฉิ่งประกอบเพลงไทย เป็นการพิจารณาถึงองค์ประกอบใด

  answer choices

  เสียง

  จังหวะ

  ทำนอง

  คีตลักษณ์

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  องค์ประกอบข้อใดที่ทำให้เราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพลงได้

  answer choices

  เสียง

  จังหวะ

  ทำนอง

  คีตลักษณ์

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  การตีระนาดโดยใช้มือทั้งสองข้างตีสลับกันถี่ๆ แต่ไม่ตีอยู่ในที่เดียวกัน เกี่ยวข้องกับศัพท์สังคีตข้อใด

  answer choices

  กรอ

  คลอ

  ขัน

  กวาด

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  เครื่องดนตรีข้อใด จัดอยู่ในประเภทเครื่องสี

  answer choices

  จะเข้

  กลองแขก

  ขลุ่ยเพียงออ

  ซอสามสาย

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  เครื่องดนตรีในภาพ จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทใด

  answer choices

  เครื่องลมทองเหลือง

  เครื่องคีย์บอร์ด

  เครื่องกระทบ

  เครื่องสาย

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  “ใช้บรรเลงประกอบหนังตะลุง” เป็นบทบาทของเครื่องดนตรีข้อใด

  answer choices

  ซอสามสาย

  ขลุ่ยหลีบ

  ฆ้องคู่

  จะเข้

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการเขียนโน้ตไทยที่ถูกต้อง

  answer choices

  Do Re Me

  D_ R_ M_ F_

  โด – เร – มี

  – – – ด

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  บรรทัด 5 เส้น ใช้ประโยชน์ในเรื่องใด

  answer choices

  ใช้เขียนชื่อเพลง

  ใช้บันทึกตัวโน้ต

  ใช้ฝึกเขียนเนื้อเพลง

  ใช้เขียนชื่อผู้แต่งเพลง

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  จากภาพ ออกเสียงใด

  answer choices

  ซอล

  ลา

  เร

  โด

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  หากต้องตีฉิ่งประกอบการขับร้องเพลงไทยในจังหวะชั้นเดียว ต้องทำอย่างไร

  answer choices

  ตีเฉพาะจังหวะฉิ่งโดยเว้นจังหวะฉับ

  ตีช้าสลับเร็วตามจังหวะเพลง

  ตีให้ช้าตามจังหวะเพลง

  ตีให้เร็วตามจังหวะเพลง

Report Quiz
Join a game