Other

7th

Image

ASK T1 KOD ARAHAN

994

13 questions

 • 1. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  Satu arahan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tugas dikenali sebagai

  Atur cara program

  Struktur kawalan

  Kod arahan

  Sistem asas 10

 • 2. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  Pemboleh ubah boleh disimpan dalam bentuk data berikut kecuali

  Pseudokod

  Nilai berangka

  Teks

  Nilai logik

 • 3. Multiple Choice
  3 minutes
  1 pt

  Berikut merupakan perkara pengekodan yang digunakan untuk mengawal pilihan kecuali

  IF

  IF…ELSE

  IF…ELSE IF….ELSE

  IF….THEN

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags