แบบทดสอบระดับภาษา
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ระดับภาษามีกี่ระดับ

  answer choices

  ๓ ระดับ

  ๔ ระดับ

  ๕ ระดับ

  ๖ ระดับ

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  ภาษาระดับพิธีการ ใช้เนื่องในโอกาสใด

  answer choices

  การประชุมกลุ่มหรืออภิปรายกลุ่ม

  การกล่าวรายงานในพิธีมอบปริญญาบัตร

  การเขียนจดหมายระหว่างเพื่อน

  บทความในหนังสือพิมพ์ กิจธุระต่าง ๆ

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  เฮ้อ! เซ็ง เงินทองก็ไม่ค่อยจะมี จากข้อความเป็นภาษาในระดับใด

  answer choices

  ภาษาระดับทางการ

  ภาษาระดับกึ่งทางการ

  ภาษาระดับไม่เป็นทางการ

  ภาษาระดับกันเอง

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดอธิบายความหมายของระดับภาษาได้ชัดเจนที่สุด

  answer choices

  การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารความรู้ ความคิด ความรู้สึก

  การใช้ภาษาตามสัมพันธภาพของบุคคลโดยคำนึงถึงกาลเทศะ

  การใช้ภาษาแบบเป็นทางการ

  การใช้ภาษาแบบไม่เป็นทางการ

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการได้ถูกต้อง

  answer choices

  คลอดบุตร

  เผาศพ

  ทิ้งจดหมาย

  ตีตรา

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  คำในข้อใดมักจะใช้ในภาษาระดับสนทนาและระดับกันเองเท่านั้น

  answer choices

  อย่างนั้น อย่างนี้ อย่างไร

  บริโภค รับประทาน เสวย

  กระผม

  ฉัน กัน เรา

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  ภาษาในข้อใดที่ใช้สื่อสารกันในตลาดร้านค้า

  answer choices

  หมอนั่นพูดบ้าน่ำลายอยู่คนเดียว

  เขาถูกฆ่าตายหน้าโรงภาพยนต์

  บุคคลเหล่านั้นประพฤติตนไม่เรียบร้อย

  ชายคนนั้นได้แต่นั่งซึมดื่มสุราตลอดทั้งวัน

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  คำในข้อใดไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในระดับทางการ

  answer choices

  สุนัข สุกร

  โรงหนัง แสตมป์

  โรงภาพยนต์ ดวงตราไปรษณย์

  รถประจำทาง หนังสือรับรอง

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดใช้ภาษาระดับสนทนามากที่สุด

  answer choices

  การประชุมกลุ่มหรืออภิปรายกลุ่ม

  การพูดจากันระหว่างบุคคลภายในครอบครัว

  การเขียนจดหมายระหว่างเพื่อน

  การเปิดประชุมรัฐสภา

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ

  answer choices

  นายกรัฐมนตรีกำลังบรรยายเรื่องเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

  คืนนี้ฉันคงต้องไปงานศพของพ่อเพื่อนน่ะ

  เด็กวัยรุ่นสมันนี้ชอบโทรศัพท์คุยกับเพื่อน

  พ่อคงจะกลับบ้านดึกหน่อยเพราะต้องไปร่วมงานแต่งงานลูกน้องที่บริษัท

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดใช้ถ้อยคำสื่อความหมายได้เหมาะกับบุคคล

  answer choices

  ขอบคุณนักเรียนมากนะคะที่ตั้งใจเรียน

  ขอเชิญบรรทมได้แล้ว ดึกมากแล้ว

  อาจาย์คะ กรุณาอธิบายการบ้านข้อนี้ให้หน่อยค่ะ

  พระครูวิสุทธิได้รับเชิญไปแสดงปาฐกถาธรรมที่โรงเรียน

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  ระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนั้นขึ้นอยู่กับข้อใด

  answer choices

  ตัวสาร

  ผู้ส่งสาร

  ผู้รับสาร

  ตัวบุคคล และโอกาส

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการพูดที่ไม่เป็นทางการ

  answer choices

  การพูดโฆษณาสินค้า

  การกล่าวคำปราศรัย

  การกล่าวสดุดี

  การกล่าวรายงาน

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ

  answer choices

  หวยบนดินเป็นที่นิยมกันมาก

  โทรทัศน์ช่องเจ็ดสีมีรายการใหม่หลายรายการ

  การจราจรในท่าอากาศยานดอนเมืองคับคั่งมาก

  สถานีตำรวจดอนเมืองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟดอนเมือง

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ

  answer choices

  เราจะรักษามุมสงบของป่าอุ้มผางไว้ได้ด้วยการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

  ภาวะหนี้เสียเกิดจากความไม่สุจริตของลูกหนี้ การปรับค่าเงินบาท และการที่รัฐบาลปิดสถาบันการเงิน

  ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ ประชาชนทุกสาขาอาชีพต้องเป็นคนที่มีทั้งความสามารถและคุณธรรม

  การศึกษาสมัยปฏิรูป ครูต้องพยายามให้นักเรียนออกความคิดความเห็นเรื่องต่าง ๆ เอง โดยครูจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดการห้องเรียน

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดภาษาระดับกันเอง

  answer choices

  ทำไมผู้หญิงที่มีลูกแล้วถึงอ้วน สาเหตุที่คนมักนึกไม่ถึงคือแม่เสียดายของที่ลูกกินเหลือ

  ผู้หญิงที่ปล่อยให้พุงพลุ้ยเป็นพะโล้อย่างนี้ นอกจากจะดูไม่ได้แล้วยังจะตายไวเสียด้วย

  การประชุมวิชาการเรื่องโรคอ้วนครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากโรคอ้วนเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังประสบอยู่

  การลดน้ำหนักด้วยวิธีง่าย ๆ นั้น เราจะต้องควบคุมอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  การเลือกใช้ภาษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด

  answer choices

  บุคคล

  กาลเทศะ

  เนื้อหาสาระ

  ถูกทุกข้อ

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเหมาะกับการใช้ภาษาทางการ

  answer choices

  นิทานพื้นบ้าน

  ใบปลิวโฆษณา

  จดหมายถึงเพื่อน

  หนังสือสารานุกรมไทย

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  “ถ้าง่วงก็ต้องนอนเสียให้เต็มอิ่ม จะได้กระปรี้กระเปร่าตลอดวัน” ข้อความ

  ดังกล่าวเป็นภาษาประเภทใด

  answer choices

  ภาษาสนทนา

  ภาษาระดับกึ่งทางการ

  ภาษาระดับทางการ

  ภาษาระดับสนิทสนมเป็นกันเอง

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเหมาะสำหรับใช้เป็นภาษาพูด

  answer choices

  โปรดขับขี่รถยนต์ด้วยความระมัดระวัง

  ตกลงตามนี้ พรุ่งนี้ช่วงเพลเราไปเจอกันที่ตลาด

  การคมนาคมขนส่งของประเทศพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

  สภาพอากาศช่วยนี้แปรปรวน ผู้โดยสาร โปรดรัดเข็มขัดนิรภัย

Report Quiz
Join a game