แบบทดสอบสุขศึกษา ม.2 หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของวัย
a year ago
kompech3181
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  1. เพราะเหตุใด วัยรุ่นชายจึงมีพละกำลังมากกว่าวัยรุ่นหญิง

  answer choices

  ก. เพราะวัยรุ่นชายมีความหนาแน่นของร่างกายส่วน กล้ามเนื้อมากกว่า

  ข. เพราะวัยรุ่นชายไม่มีการสะสมไขมันใต้ผิวหนังเหมือน วัยรุ่นหญิง

  ค. เพราะวัยรุ่นหญิงมีความหนาแน่นของกระดูกน้อยกว่า

  ง. เพราะวัยรุ่นหญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  2. การแสดงออกของวัยรุ่นตอนกลางที่ชัดเจนมากที่สุด

  มีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ก. คิดหมกมุ่นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

  ข. พยายามเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆ

  ค. มีความผูกพันกับเพื่อนต่างเพศมาก

  ง. หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวนง่าย

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  3. ปัจจัยใดมีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นน้อยที่สุด

  answer choices

  ก. การออกกำลังกาย

  ข. พันธุกรรม

  ค. วัฒนธรรม

  ง. อาหาร

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  4. วัยรุ่นชายจะมีอัตราการเจริญเติบโตของร่างกายในส่วนใดมากที่สุด

  answer choices

  ก. ต้นขา

  ข. สะโพก

  ค. หน้าอก

  ง. ไหล่

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  5. วัยรุ่นที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยการลงโทษ ทุบตี จะเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร

  answer choices

  ก. ก้าวร้าว เจ้าคิดเจ้าแค้น

  ข. เป็นตัวของตัวเองสูง

  ค. เบื่อหน่ายชีวิต

  ง. เห็นแก่ตัว

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  6. ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในข้อใด ที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

  answer choices

  ก. โรคตาบอดสี

  ข. โรคจิตเภท

  ค. หมู่เลือด

  ง. สีตา

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  7. ปัญหาของการเกิดสิวและกลิ่นตัว มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในข้อใด

  answer choices

  ก. การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและความสูง

  ข. การเปลี่ยนแปลงของไขมันและกล้ามเนื้อ

  ค. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้า

  ง. การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ กระดูกในช่วงวัยรุ่น

  answer choices

  ก. วัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงเมื่อถึงขั้นที่มีวุฒิภาวะทางเพศกระดูกข้อมือจะมีพัฒนาการเท่ากัน

  ข. วัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงมีการเจริญเติบโตของกระดูก แตกต่างกันในแต่ละบุคคล

  ค. วัยรุ่นชายจะมีความหนาแน่นของมวลกระดูกมากกว่า วัยรุ่นหญิง

  ง. วัยรุ่นชายจะมีกระดูกข้อมือที่ใหญ่กว่าวัยรุ่นหญิง

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  9. ข้อใดเป็นการเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์วัยรุ่นได้เหมาะสมที่สุด

  answer choices

  ก. วัย 18 ฝน 18 หนาว

  ข. วัยหัวหกก้นขวิด

  ค. วัยพายุบุแคม

  ง. วัยระเริง

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  10. สมุนไพรใด ช่วยในการยับยั้งการหลั่งเหงื่อบริเวณรักแร้ได้ดี

  answer choices

  ก. ใบเสลดพังพอน

  ข. ใบส้มแขก

  ค. ใบชะพลู

  ง. ใบฝรั่ง

Report Quiz
Join a game