BAB 3 - F2 - PERSEKITARAN KOD ARAHAN
a year ago
abdmuain
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
13 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Kod arahan merupakan ....................

  answer choices

  bahasa komputer yang digunakan bagi memberi arahan kepada komputer

  bahasa yang digunakan oleh komputer untuk memberi arahan kepada manusia.

  bahasa inggeris yang digunakan oleh manusia

  bahasa melayu yang digunakan oleh komputer.

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Penterjemahan bahasa komputer ialah .........................

  answer choices

  pengalihan kod arahan kepada bahasa melayu

  proses pengalihan bahasa daripada bahasa tabii kepada kod arahan yang boleh difahami oleh komputer.

  proses pengalihan bahasa daripada kod arahan kepada bahasa tabii yang boleh difahami oleh manusia

  proses pengalihan bahasa daripada bahas inggeris kepada kod arahan yang boleh difahami oleh manusia.

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Terdapat 3 jenis penterjemah iaitu penghimpun, pengkompil dan pentafsir.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Jenis data yang digunakan dalam penulisan kod arahan ialah ....................

  answer choices

  integer, double, char, string dan boolean

  integrasi, double, strong

  integrated, draw, string, boolan

  integration, double, strong, char dan boolan

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Berikut adalah kenyataan mengenai integer:

  i) nombor bulat yang tidak mengandungi titik perpuluhan atau pecahan.


  ii) terdiri daripada nombor positif, sifar dan nombor negatif.


  iii) sintaks umum ialah int

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Double ialah jenis data yang mewakili aksara yang terdiri daripada huruf, angka dan simbol.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Double ialah nombor yang terdiri daripada nombor perpuluhan termasuk nombor negatif dan nombor positif.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Pengaturcaraan python tidak menyokong jenis data double.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Char ialah jenis data yang mewakili aksara yang terdiri daripada huruf, angka dan simbol.

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Pengaturcaraan python menggunakan data jenis string

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Sintaks umum yang digunakan untuk mengisytiharkan string ialah etr

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Boolean ialah keputusan bagi nilai yang BENAR atau PALSU

  answer choices

  Betul

  Salah

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Nilai logik Boolean 0 mewakili Benar (True) dan 1 mewakili Palsu (False)

  answer choices

  Betul

  Salah

Report Quiz
Join a game