Computers

2nd

Image

BAB 3 - F2 - PERSEKITARAN KOD ARAHAN

1.2K

13 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Kod arahan merupakan ....................

  bahasa komputer yang digunakan bagi memberi arahan kepada komputer

  bahasa yang digunakan oleh komputer untuk memberi arahan kepada manusia.

  bahasa inggeris yang digunakan oleh manusia

  bahasa melayu yang digunakan oleh komputer.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Penterjemahan bahasa komputer ialah .........................

  pengalihan kod arahan kepada bahasa melayu

  proses pengalihan bahasa daripada bahasa tabii kepada kod arahan yang boleh difahami oleh komputer.

  proses pengalihan bahasa daripada kod arahan kepada bahasa tabii yang boleh difahami oleh manusia

  proses pengalihan bahasa daripada bahas inggeris kepada kod arahan yang boleh difahami oleh manusia.

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Terdapat 3 jenis penterjemah iaitu penghimpun, pengkompil dan pentafsir.

  Betul

  Salah

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags