PANG-UGNAY
a year ago
martillagas
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Tukuyin ang pangatnig sa pangungusap na nasa ibaba.


  Mabigat ang trapiko kaya nahuli ako sa klase.

  answer choices

  kaya

  nahuli

  ako

  mabigat

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Tukuyin ang pangatnig sa pangungusap na nasa ibaba.


  Naglilinis siya ng silid habang nakikinig siya sa radyo.

  answer choices

  nakikinig

  habang

  siya

  radyo

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Tukuyin ang pangatnig sa pangungusap na nasa ibaba.


  Magbabasa ako ng aklat o manonood ako ng telebisyon.

  answer choices

  manonood

  ako

  telebisyon

  o

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Tukuyin ang pangatnig sa pangungusap na nasa ibaba.


  Hindi kumikibo si Mario kapag malapit si Anna sa kanya.

  answer choices

  kapag

  Mario

  si

  kanya

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Tukuyin ang pangatnig sa pangungusap na nasa ibaba.


  Huwag mo siyang tularan sapagkat masama ang ginagawa niya.

  answer choices

  tularan

  siyang

  sapagkat

  huwag

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Tukuyin ang pangatnig sa pangungusap na nasa ibaba.


  Hindi pumasok sa paaralan si Nelia dahil sumakit ang kanyang ngipin.

  answer choices

  pumasok

  kanyang

  dahil

  ngipin

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Tukuyin ang pangatnig sa pangungusap na nasa ibaba.


  Nagmadaling pumunta si Ted sa istasyon ngunit hindi niya naabutan ang tren.

  answer choices

  pumunta

  Ted

  hindi

  ngunit

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Tukuyin ang pangatnig sa pangungusap na nasa ibaba.


  Lalabhan ko ang damit ni Ariel at paplantsahin ko ang uniporme ni Alicia.

  answer choices

  at

  paplantsahin

  ko

  ni

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Tukuyin ang pangatnig sa pangungusap na nasa ibaba.


  Mag-aaral ako nang mabuti upang mataas ang makuha kong marka sa pagsusulit.

  answer choices

  ako

  mataas

  pagsusulit

  upang

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Tukuyin ang pangatnig sa pangungusap na nasa ibaba.


  Gusto nilang maglaro sa palaruan pero pinagbawalan silang lumabas ng bahay.

  answer choices

  gusto

  pero

  silang

  bahay

Report Quiz
Join a game