Kviz za preverjanje znanja
a year ago
laura.zavrl
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
7 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Dane imamo naslednje podatke: 2 2 4 6 8 12 13. Določi modus.

  answer choices

  6

  2

  12

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  Dane imamo naslednje podatke: 44 49 49 50 53 55. Določi mediano.

  answer choices

  50

  49

  49.5

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Dane imamo naslednje podatke: 1 2 3 5 5 5 7 7 8 9 9 11. Izračunaj aritmetično sredino.

  answer choices

  6

  5

  7

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  Določi mediano naslednjim podatkom: 168 169 169 170 171 173 175.

  answer choices

  169

  170

  172

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Kaj je modus?

  answer choices

  Mera srednje vrednosti.

  Srednja vrednost, ki jo dobimo tako, da vsoto vseh podatkov delimo s številom podatkov.

  Podatek, ki se pojavlja najpogosteje.

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Kaj je mediana?

  answer choices

  Aritmetičo povprečje množice podatkov.

  Statistični parameter, ki podaja srednjo vrednost statističnega znaka.

  Podatek, ki se pojavlja najpogosteje.

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Kaj je aritmetična sredina?

  answer choices

  Seštevek vseh vrednosti, razdeljen na skupno število teh vrednosti.

  Mera srednje vrednosti.

  Vrednost spremenljivke, ki se pojavlja najpogosteje.

Report Quiz
Join a game