Stowarzyszenie Umarłych Poetów
a year ago
hannadet
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Dyrektorem Akademii Weltona był

  answer choices

  John Keating

  Albert Anderson

  Jeffrey Jennings

  Gale Nolan

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Nowym uczniem w Akademii Weltona był

  answer choices

  Todd Anderson

  Steve Meeks

  Charlie Dalton

  Neil Perry

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Uczniowie Akademii Weltona brali udział w zajęciach pozalekcyjnych, które

  answer choices

  były nieobowiązkowe.

  odbywały się w jaskini.

  były traktowane tak samo, jak zajęcia obowiązkowe.

  pozwalały rozwijać pasje i zainteresowania.

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Chłopcy mieli w przyszłości

  answer choices

  spełniać swoje marzenia.

  kształcić się zgodnie z wolą rodziców.

  zostać nauczycielami w Akademii.

  wstąpić do wojska.

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Neil Perry marzył

  answer choices

  o miłości.

  o graniu na scenie.

  o sukcesach w sporcie.

  o zostaniu lekarzem.

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Spektakl, w którym Perry zagrał, to

  answer choices

  "Romeo i Julia"

  "Hamlet"

  "Sen nocy letniej"

  "Balladyna"

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Meeks był

  answer choices

  starym nauczycielem.

  trenerem w piłkę nożną.

  donosicielem.

  jednym z najlepszych uczniów.

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  John Keating zachęcał uczniów do

  answer choices

  buntu przeciwko dyrektorowi.

  samodzielnego myślenia, czytania poezji i rozwijania zainteresowań.

  tajemnych spotkań poza szkołą w nocy.

  odwiedzania dziewcząt w sąsiedniej szkole.

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Słowa CARPE DIEM oznaczają

  answer choices

  chwytaj dzień.

  chwytaj karpia.

  tańcz i śpiewaj.

  ucz się pilnie.

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Chłopcy dowiedzieli się o Stowarzyszeniu Umarłych Poetów

  answer choices

  z Facebooka.

  ze starych kronik.

  z tablicy ogłoszeń.

  z listu odnalezionego w szufladzie Keatinga.

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Podczas tajnych spotkań chłopcy

  answer choices

  rozwiązywali zadania z matematyki i fizyki.

  przygotowywali się do buntu przeciwko rodzicom

  spotykali się w dziewczynami.

  czytali wiersze.

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Dziewczyna, w której zakochał się Knox, miała na imię

  answer choices

  Chris

  Lucy

  Mary

  Neil

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Jednym z zadań domowych zadanych na historii języka angielskiego było

  answer choices

  napisanie wiersza,

  napisanie rozprawki,

  napisanie charakterystyki,

  napisanie listu miłosnego.

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Ojciec Perry'ego

  answer choices

  chciał, żeby Neil został aktorem.

  był dumny z osiągnięć syna.

  był wściekły na wieść o grze w teatrze.

  był wściekły z powodu wyników w nauce syna.

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Neil Perry

  answer choices

  popełnił samobójstwo.

  został usunięty ze szkoły.

  został przeniesiony do szkoły aktorskiej.

  popełnił mnóstwo błędów w czasie spektaklu.

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Za winnego tragedii w szkole został uznany

  answer choices

  Todd.

  pan Nolan.

  pan McAlllister

  pan Keating.

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Charlie w ramach buntu przyjął pseudonim

  answer choices

  Makumba.

  Nuwanda.

  Colombo.

  Jumbo.

 • Question 18
  45 seconds
  Q.

  Żegnając Keatinga, chłopcy

  answer choices

  nawiązali do słów z pierwszej lekcji: "O kapitanie, mój kapitanie!".

  nawiązali do eseju Pritcharda.

  nawiązali do poematu Tennysona.

  nawiązali do filozofii indyjskiego myśliciela Avesha Rahesha Nona.

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Gdzie toczy się akcja książki?

  answer choices

  w Cambridge

  w Oxfordzie

  w Collegium Medicum

  w Akademii Weltona

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Jakie są najważniejsze zasady panujące w szkole?

  answer choices

  przyjaźń, honor, tradycja

  honor, Bóg, ojczyzna

  tradycja, honor, dyscyplina, doskonałość

  wolność, równość i braterstwo

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  Kim jest John Keating?

  answer choices

  nowym nauczycielem języka angielskiego

  nauczycielem łaciny

  dyrektorem szkoły

  ojcem jednego z chłopców

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  Czym zaskoczył swoich uczniów na pierwszej lekcji John Keating?

  answer choices

  kazał wyrwać wybrane kartki z podręcznika

  zrobił im sprawdzian wiadomości

  kazał przepisać obszerny tekst z książki

  opowiedział im historię swojego życia

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  Czym było Stowarzyszenie Umarłych Poetów?

  answer choices

  zbiorem zasad dotyczących przyszłego życia

  kółkiem dramatycznym

  rodzajem klubu, w którym spotykali się ludzie chcący myśleć niezależnie

  fakultetem z języka angielskiego

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  Jakie hasło starał się wpoić uczniom nauczyciel j. angielskiego ?

  answer choices

  mierz siły na zamiary

  człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce

  memento mori

  carpe diem

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  Jaki wpływ poglądy nauczyciela miały na uczniów?

  answer choices

  postanowili zrobić rewolucję w szkole

  przestali uczęszczać na lekcje dyrektora szkoły

  zaczęli szukać własnej życiowej drogi

  zlekceważyli naukę

Report Quiz
Join a game