Other

3rd -

5th

Image

PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5

2K

7 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Tujuan Ikatan Perkongsian sesebuah perniagaan perkongsian adalah untuk.....
  A. Mengelakkan perkongsian dibubarkan serta-merta
  B. Menetapkan hak dan tanggungjawab setiap pekongsi
  C. Memastikan untung atau rugi perkongsian dibahagi sama rata
  D. Menggalakkan pekongsi melabur modal dengan lebih banyak
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Mengapakah ambilan pekongsi dikenakan faedah?
  A. Untuk meningkatkan pendapatan perkongsian
  B. Untuk menyelaraskan kongsi untung atau rugi pekongsi
  C. Untuk mengelakkan pekongsi membuat ambilan yang berlebihan
  D. Untuk menggalakkan pekongsi membuat ambilan tunai dan barang niaga
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Apakah yang ditunjukkan oleh baki kredit Akaun Semasa pekongsi?
  A. Pekongsi memperoleh kongsi rugi
  B. Pekongsi memperoleh kongsi untung
  C. Pekongsi berhutang kepada perkongsian
  D. Perkongsian berhutang kepada pekongsi
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags