Verbanden
a year ago
nahumury
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Welke gegevens horen bij een periodiek-verband

  answer choices

  Lengte Breedte Hoogte

  StartGetal, GroeiGetal

  Amplitude Evenwichtstand Periode

  X-top en Y-top dal berg

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Bij een periodiek-verband kan de evenwichtstand bereken je de evenwichtstand door

  answer choices

  de maximale en minimale waarde op te tellen en te delen door 2

  de maximale en minimale waarde van elkaar af te trekken en te delen door 2

  de maximale en minimale waarde met elkaar te vermenigvuldigen

  juiste antwoord staat er niet bij

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  De evenwichtstand is:

  answer choices

  Niet te berekenen

  650

  3

  550

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  De periode is

  answer choices

  650

  0

  3

  6

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  In de formule h = -3p2 + 2p + 1 geldt

  answer choices

  a = p2 , b = p, c = 1

  a = 3, b = 2, c =1

  a = -3, b = 2, c =1

  h = 0

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  In de formule h = 1,25 + p2 geldt

  answer choices

  a = 1,25, b = 1, c = 0

  a = 0, b = 1,25, c = 0

  a = 1,25, b = 0, c = 1

  a = 1, b = 0, c = 1,25

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Voor y = x2 + x geldt

  answer choices

  a = b = c = 1

  a = b = 1, c = 0

  a = 1, b = 1, c = 0

  Allemaal vet fout

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  De x-waarde voor de top bereken je met de formule

  answer choices

  x-top = -2/a b

  x-top = -2a /b

  x-top = -2b/a

  x-top = -b/2a

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  De grafiek voor k = -0,003p2 + 12,34p + 1000

  answer choices

  is een berg-parabool

  is een dal-parabool

  is een lineaire grafiek

  periodieke grafiek

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  De hoogste y-waarde voor de parabool van y = -3x2 + 5 is

  answer choices

  0

  -3

  3

  5

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  Bereken de x-top van k = 2x2 + 2x + 2

  answer choices

  1

  2

  4

  -0,5

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  Van de grafiek van y = 3x2 - 6x is de x-top = 2 wat is y-waarde van de top

  answer choices

  18

  6

  -6

  -3

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  Voor het tekenen van een parabool heb je 7 punten nodig hier voor geldt:

  answer choices

  x = -3 t/m x = +3

  x = 0 t/m x = 6

  x-top is de middelste

  maakt niet uit welke x-waarden

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  Welke bewering is waare

  answer choices

  Dit zijn allemaal parabolen

  Groen: Parabool, Blauw en Rood : Wortel-verband

  Rood en Groen: Parabool, Blauw: Wortel-verband

  Groen: Parabool, Blauw: Wortel-verband

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  Welke grafiek zou bij een fietsverhuur het beste passen

  answer choices

  Allemaal

  1e

  2e

  3e

Report Quiz
Join a game