Other

12th

Image

LATIHAN ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2

548

11 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Satu siri langkah yang tersusun untuk menyelesaikan sesuatu masalah dipanggil

  Algebra

  Algoritma

  Pseudokod

  Pengaturcaraan

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Antara pilihan berikut, yang manakah bukan suatu struktur kawalan?

  Ulangan for

  Pelbagai plihan

  Ulangan while

  Proses

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Struktur kawalan pilihan yang terbenam dalam struktur kawalan pilihan yang lain disebut

  struktur kawalan pelbagai pilihan

  struktur kawalan ulangan

  struktur kawalan pilihan bersarang

  struktur kawalan dwipilihan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags