Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis
a year ago
alari
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Mis on tehiskeskkond?

  answer choices

  Keskkond, mis meid kõiki ümbritseb.

  Keskkond, mille on täielikult inimene loonud, mis säilib tänu inimese kaasabile

  Osaliselt inimese loodud keskkond, mille toimimiseks ei ole vaja inimese abi

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Miks bioloogiline mitmekesisus ehk elurikkus väga kiiresti kahaneb?

  answer choices

  Sellepärast, et looduslikke elupaikku tekib juurde ning vihmametsad laienevad

  Sellepärast, et elanikkonda tuleb aina juurde ning rahvaarv kasvab, elamispindu on juurde vaja, lisaks ka põllumaad.

  Sellepärast, et elanikkond väheneb ning seetõttu inimesed tarbivad vähem.

  Sellepärast, et taimed võtavad võimust loomade üle ning putukad on väljasuremis ohus.

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Mis siit loetelust ei kaitse keskkonda?

  answer choices

  Seadused

  Inimesed koos

  jäätmed

  säästlik tarbimine

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Prügi, inimtegevuse käigus üle jäänud ained ja esemed -

  answer choices

  elurikkus

  ökosüsteem

  kaitseala

  jäätmed

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Milline neist seletustest käib keskkonnakaitse kohta?

  answer choices

  mõistetakse eelkõige elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisus- liikide, elukoosluste ja maastike kaitset.

  mõistetakse eelkõige õhu, vee ja mulla kaitset.

  suured kaitsealad, kus leidub palju erinevaid eluapiku.

  loodud kaunite maastike kaitseks.

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Milline neist ei ole Rahvuspark.

  answer choices

  Karula

  Matsalu

  Vilsandi

  Alam-Pedja

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Väljaspool kaitseala asuv üksik kaitse alla võetud loodusobjekt.

  answer choices

  Keskkonnakaitse

  Rahvuspark

  Kaitsealune üksikobjekt

  Looduskaitseala

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Eesti esimene looduskaitseala asub millises praeguses Rahvuspargis?

  answer choices

  Matsalu Rahvuspark

  Vilsandi Rahvuspark

  Soomaa Rahvuspark

  Lahemaa Rahvuspark

  Karula Rahvuspark

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Eesti esimene Rahvuspark?

  answer choices

  Matsalu Rahvuspark

  Vilsandi Rahvuspark

  Soomaa Rahvuspark

  Lahemaa Rahvuspark

  Karula Rahvuspark

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  See ala on inimtegevusest puutumata nt. põlismets, raba, saar, tavaliselt ka väga haruldaste liikide elupaik. Seal võivad inimesed viibida vaid eriloaga.

  answer choices

  Loodusreservaat

  Sihtkaitsevöönd

  Piiranguvöönd

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  Kõige leebemate piirangutega kaitseala

  answer choices

  Loodusreservaat

  Sihtkaitsevöönd

  Piiranguvöönd

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Milline Rahvuspark on märgitud sinisega pildile?

  answer choices

  Vilsandi Rahvuspark

  Matsalu Rahvuspark

  Soomaa Rahvuspark

  Karula Rahvuspark

  Lahemaa Rahvuspark

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  Milline Rahvuspark on märgitud sinisega pildile?

  answer choices

  Vilsandi Rahvuspark

  Matsalu Rahvuspark

  Soomaa Rahvuspark

  Karula Rahvuspark

  Lahemaa Rahvuspark

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  Milline Rahvuspark on märgitud sinisega pildile?

  answer choices

  Vilsandi Rahvuspark

  Matsalu Rahvuspark

  Soomaa Rahvuspark

  Karula Rahvuspark

  Lahemaa Rahvuspark

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  Milline Rahvuspark on märgitud sinisega pildile?

  answer choices

  Vilsandi Rahvuspark

  Matsalu Rahvuspark

  Soomaa Rahvuspark

  Karula Rahvuspark

  Lahemaa Rahvuspark

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  Milline Rahvuspark on märgitud sinisega pildile?

  answer choices

  Vilsandi Rahvuspark

  Matsalu Rahvuspark

  Soomaa Rahvuspark

  Karula Rahvuspark

  Lahemaa Rahvuspark

 • Question 17
  180 seconds
  Q.

  Milline on keskkonnasõbralik käitumine? Vali 2 tegevust, mis iseloomustavad säästvat tarbimist.

  answer choices

  Sünnipäeval kasutame ühekordseid nõusid, siis on pärast lihtsam koristada.

  Eelistan kodumaiseid kaupu välismaal toodetutele.

  Ema kasutab poes käies riidest poekotti.

  Nõusid pesen voolava vee all.

  Mari eelistab vannis käimist duššile.

 • Question 18
  180 seconds
  Q.

  Milline on keskkonnasõbralik käitumine? Vali 3 tegevust, mis iseloomustavad säästvat tarbimist.

  answer choices

  Mari eelistab vannis käimist duššile.

  Asjad ja riided, mida meie peres enam ei vajata, viime kasutatud asjade müügikohta.

  Köögijäätmed ja aiapraht ei sobi kompostiks ning viiakse olmeprügi hulka.

  Vanad külmikud tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

  Vanaema kasutab plastist topsikuid kevadel istikute kasvatamiseks.

Report Quiz
Join a game