woda i roztwory wodne
a year ago
ikenka
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
5 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Który ze wzorów na stężenie procentowe roztworu jest poprawny?

  answer choices

  Cp = ms*1000%/mr

  Cp = ms*100%/mr

  Cp = mr*100%/ms

  Cp = mr*1000%/ms

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Wskaż rodzaj wiązania między atomami w cząsteczce wody

  answer choices

  jonowe

  kowalencyjne niespolaryzowane

  kowalencyjne spolaryzowane

  wodorowe

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Zaznacz poprawne stwierdzenie

  answer choices

  Cząsteczka wody jest dipolem tzn. ma budowę niepolarną

  Cząsteczka wody ma budowę polarną, bo występują w niej dwa bieguny: dodatni i ujemny

  Cząsteczka wody ma budowę polarną, bo występują w niej dwa bieguny: północny i południowy

  Cząsteczka wody ma budowę niepolarną, bo występują w niej dwa bieguny

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Wybierz zestaw przemian wody w parę wodną i pary wodnej w wodę:

  answer choices

  sublimacja, resublimacja

  topnienie, krzepnięcie

  krzepnięcie, skraplanie

  parowanie, skraplanie

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Do czterech probówek z wodą dodano niewielkie ilości: 1- mąki, 2-soli kuchennej, 3- białka jaja kurzego, 4-kredy. Wskaż gdzie powstała zawiesin

  answer choices

  tylko w probówce 1

  w probówkach 1 i 4

  w probówkach 1 i 3

  w probówkach 2 i 3

Report Quiz
Join a game