Computers

2nd

Image

ASK TING 2 BAB-2

386

6 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Algoritma ialah satu .................................. untuk menyelesaikan satu masalah atau melengkapkansatu tugas.

  kod atur cara

  arahan

  siri langkah

  gambaran grafik

 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Algoritma boleh diwakilkan dalam bentuk ............................. dan ...................................


  I Kod arahan

  II pseudokod

  III Carta alir

  IV Carta organisasi

  I dan II

  II dan III

  II dan IV

  I dan IV

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Image

  Maklumat di atas menunjukkan algoritma dalam bentuk .......................

  kod atur cara

  pseudokod

  carta alir

  kod arahan komputer

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags