ASK TING 2 BAB-2
a year ago
abdmuain
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
6 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Algoritma ialah satu .................................. untuk menyelesaikan satu masalah atau melengkapkansatu tugas.

  answer choices

  kod atur cara

  arahan

  siri langkah

  gambaran grafik

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Algoritma boleh diwakilkan dalam bentuk ............................. dan ...................................


  I Kod arahan

  II pseudokod

  III Carta alir

  IV Carta organisasi

  answer choices

  I dan II

  II dan III

  II dan IV

  I dan IV

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Maklumat di atas menunjukkan algoritma dalam bentuk .......................

  answer choices

  kod atur cara

  pseudokod

  carta alir

  kod arahan komputer

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Apakah struktur kawalan yang digunakan dalam algoritma di atas?

  answer choices

  Pilihan tunggal

  Dwipilihan

  Pelbagai pilihan

  Ulangan

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Apakah kegunaan algoritma di atas?

  answer choices

  untuk membilang abjad dalam satu halaman teks.

  untuk membilang jumlah perkataan dalam satu halaman teks.

  untuk mencari perkataan dalam satu halaman teks.

  untuk mencari kesalahan ejaan dalam satu halaman teks.

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Antara pernyataan berikut, yang manakah adalah struktur kawalan bersarang?

  answer choices

  Jika syarat 1 dipenuhi, laksana Pernyataan 1. Jika tidak, tamat.

  Jika syarat 1 dipenuhi, semak syarat 2. Jika tidak, tamat.

  Jika syarat 1 dipenuhi, laksana Pernyataan 1. Jika tidak, laksana Pernyataan 2.

  Jika syarat 1 dipenuhi, tamat. Jika tidak, laksana Pernyataan 1

Report Quiz
Join a game