Other Sciences

1st -

Professional Development

Image

BAB 2.2 REKA BENTUK MEKANIKAL

215
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah yang dimaksudkan dengan sistem mekanikal?

  komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi meyelesaikan sesuatu tugasan.

  komponen yang berfungsi sebagai penerima bagi meyelesaikan sesuatu tugasan.

  alatan yang berfungsi sebagai penghantar bagi meyelesaikan sesuatu tugasan.

  sistem yang terdiri daripada pelbagai komponen mekanikal.

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  sistem mekanikal yang paling ringkas menggunakan sekurang-kurangnya...

  2 jenis komponen mekanikal

  3 jenis komponen mekanikal

  4 jenis komponen mekanikal

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  berapakah komponen mekanikal yang anda pelajari dalam bab reka bentuk mekanikal?

  9

  10

  11

  13

  12

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?