Bahagi ng Pahayagan
2 years ago
rizza.limbo
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Anong bahagi ng pahayagan ang naglalahad ng pinakatampok na balita ?

  answer choices

  Pangmukhang Pahina

  Libangan

  Anunsyo klasipikado

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Saang bahagi ng bahayagan mababasa ang mga pinagbebentang lote?

  answer choices

  Libangan

  Palakasan

  Anunsyo Klasipikado

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Saang bahagi ng pahayagan makikita ang puzzle?

  answer choices

  Palakasan

  Libangan

  Obitwaryo

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Saang bahagi ng pahayagan nasusulat ang opinyon ng mga manunulat?

  answer choices

  Editoryal

  Opinyon

  Anunsyo Klasipikado

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Saang bahagi ng pahayagan mababasa ang opinyon ng editor?

  answer choices

  Opinyon

  Editotyal

  Libangan

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Anong bahagi ito ng pahayagan?

  answer choices

  Anunsyo Klasipikado

  Palakasan

  Pangmukhang Pahina

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Anong bahagi ito ng pahayagan?

  answer choices

  Opinyon

  Editoryal

  Palakasan

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Saang bahagi ng pahayagan nabibilang ang larawang ito?

  answer choices

  Libangan

  Palakasan

  Pangmukhang Pahina

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Kung nais mong maghanap ng trabaho, saang bahagi ng pahayagan ka magbabasa?

  answer choices

  Palakasan

  Libangan

  Anunsyo Klasipikado

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Saang bahagi ng pahayagan mo ito makikita?

  answer choices

  Libangan

  Opinyon

  Editoryal

Report Quiz
Join a game