Asas Sains Komputer tingkatan 2
2 years ago
hizami
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Maksud psedokod ialah:

  answer choices

  kod aturcara palsu

  kod aturcara benar

  kod output

  kod input

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Sistem nombor penduaan dikenali sebagai?

  answer choices

  sistem nombor desimal

  sistem nombor oktal

  sistem nombor heksadesimal

  sistem nombor binary

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  sistem nombor perenambelasan dikenali sebagai ?

  answer choices

  sistem nombor desimal

  sistem nombor oktal

  sistem nombor heksadesimal

  sistem nombor binari

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Struktur kawalan pilihan bersarang terdiri daripada :

  answer choices

  Satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang-ulang sehingga satu syarat dipenuhi,

  struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain

  struktur kawalan yang mempunyai dwi-pilihan

  struktur kawalan yang mempunyi satu pilihan

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Struktur kawalan ulangan terdiri daripada :

  answer choices

  Satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang-ulang sehingga satu syarat dipenuhi,

  struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain

  struktur kawalan yang mempunyai dwi-pilihan

  struktur kawalan yang mempunyi satu pilihan

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Rajah diatas menujukan ?

  answer choices

  Pseudokod

  Carta Alir

  Struktur kawalan

  Draf Perjalanan kerja

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Rajah diatas menunjukkan ?

  answer choices

  pseudokod

  Carta alir

  Struktur kawalan

  Draf perjalanan kerja

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  INTEGAR merujuk kepada penyimpanan data jenis?

  answer choices

  npmbor perpuluhan

  nombor bulat

  Benar atau salah

  gabungan aksara

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  FLOAT merujuk kepada penyimpanan data jenis?

  answer choices

  Nombor perpuluhan

  Nombor bulat

  Benar atau salah

  gabungan aksara

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  #nama = "Siti Aisyah" merujuk kepada jenis data ?

  answer choices

  Nombor perpuluhan

  Nombor bulat

  Benar atau salah

  Gabungan Aksara

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  #Gajisudahdibayar = "Benar" merujuk kepada jenis data ?

  answer choices

  Nombor perpuluhan

  Nombor bulat

  Benar atau salah

  Gabungan aksara

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Yang manakah menunjukkan nama pemboleh ubah yang benar?

  answer choices

  1pelajar

  pelajar1

  nama pelajar

  no+bilik

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Ralat Masa Larian merujuk kepada ?

  answer choices

  Mencari pembahagian dengan punca kuasa bagi kosong "0"

  Output yang dihasilkan tidak menyamai seperti yang dikehendaki

  Kesilapan tatabahasa @ ejaan

  Penggunaan objek yang tidak dikenal pasti

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Ralat Sintaks merujuk kepada ?

  answer choices

  Mencari pembahagian dengan punca kuasa bagi kosong "0"

  Output yang dihasilkan tidak menyamai seperti yang dikehendaki

  Kesilapan tatabahasa @ ejaan

  Pengiraan yang salah

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Ralat Logik merujuk kepada ?

  answer choices

  Mencari pembahagian dengan punca kuasa bagi kosong "0"

  Output yang dihasilkan tidak menyamai seperti yang dikehendaki

  Kesilapan tatabahasa @ ejaan

  Pengiraan bukan berangka

Report Quiz
Join a game