Other

11th

Image

Pagsulat ng Tentatibong Balangkas

18

11 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Ano ang Balangkas?

  Ito ay nagsisilbing Abstrak ng iyong research paper

  Listahan ng mga paghahanguan na impormasyon na gagamitin sa pananaliksik

  Ito ay nagsisilbing larawan ng mag pangunahing ideya tungkol sa paksa

  ito ay isang bangka

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Anong klaseng Balangkas ito?

  Balangkas na Periodical

  Balangkas na Decimal

  Balangkas na Titik

  Balangkas ng Bilang

 • 3. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt

  Ano ang mga dahilan kung bakit kailangan bumuo ng isang tentatibong balangkas? (Check all that apply)

  Ito ay nagsisilbing gabay ito sa proseso ng pagsulat

  Natutukoy nito ang hangganan ng bawat ideyang nakapaloob sa bawat pangkat

  Ipinapakita nito ang personal na pagkalap ng impormasyon mula sa taong nabubuhay na may alam sa paksa

  Nagpapakita ito ng kaugnayan ng mga ideya sa loob ng sulatin

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags