Computers

2nd

Image

Algoritma ASK Ting 2

560

5 questions

 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Algoritma ialah

  urutan atau susunan untuk menyelesaikan masalah

  struktur kawalan terbenam

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Terdapat dua kaedah yang digunakan oleh pengaturcara

  carta alir dan langkah-langkah

  pseudokod dan carta alir

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Namakan stuktur kawalan pilihan yang baru anda pelajari

  struktur kawalan pilihan bersarang

  struktur kawalan ulangan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags