Computers

1st -

2nd

Image

ask tingkatan 2

859

51 questions

 • 1. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Apakah perkara penting menulis algoritma?
  carta alir
  pseudokod
  setiap langkah perlu dihuraikan
  tidak perlu ikut urutan langkah
 • 2. Multiple Choice
  1 minute
  1 pt
  Berapa jenis pilihan ulangan yang anda pelajari?
  1
  2
  3
  4
 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt
  "Arahan ini tidak mengulang pelaksanaan atur cara kerana ia bukan arahan ulangan", pernyataan di atas merupakan struktur kawalan?
  ulangan
  pilihan
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags