ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
35 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Apakah yang dimaksudkan pemikiran komputasional?
  answer choices
  A.  Memberi arahan kepada komputer.
  B.    Berfikir seperti komputer – dalam bentuk perduaan.
  C.  Menggunakan suatu set teknik dan pendekatan untuk membantu penyelesaian masalah.
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Yang manakah antara berikut adalah contoh teknik leraian?
  answer choices
  A.  Meneka siapakah yang telah menyelesaikan jenayah sebelumnya dengan melihat kepada corak yang pernah terjadi.
  B.    Menyelesaikan masalah jenayah yang kompleks dengan memecahkan masalah kepada beberapa sub bahagian seperti bilakah jenayah berlaku dan adakah saksi kejadian.
  C.  Merujuk kepada jenayah lain yang pernah berlaku.
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Mengapakah kita perlu melihat kepada corak dalam sesuatu masalah?
  answer choices
  A.  Corak lebih memudahkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks.
  B.  Corak menyebabkan kita sukar menyelesaikan masalah yang kompleks.
  C. Kita tidak perlu melihat kepada corak.
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Dengan menggunakan teknik pengecaman corak, para guru dapat mengenalpasti sebab/punca kemerosotan kehadiran para pelajarnya ke sekolah
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Melalui teknik leraian, kita dapat menyembunyikan maklumat yang tidak relevan dalam menghasilkan kaedah penyelesaian masalah yang terbaik. 
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Teknik pengitlakan merupakan proses mengenalpasti corak yang sama dalam permasalahan untuk mempermudahkan jalan penyelesaian
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Teknik peniskalaan ialah teknik pemecahan permasalahan yang rumit dan kompleks kepada penyelesaian yang lebih mudah.   
  answer choices
  BETUL
  SALAH
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Antara yang berikut, yang manakah nombor perduaan?
  answer choices
  24
  118
  111
  35
 • Question 9
  60 seconds
  Q. Tukarkan nombor perduaan 11000011 kepada nombor perpuluhan
  answer choices
  163
  128
  195
  187
 • Question 10
  60 seconds
  Q. Tukarkan nombor perpuluhan 9 kepada nombor perduaan
  answer choices
  1000
  1001
  1101
  111
 • Question 11
  60 seconds
  Q. Tukarkan nombor perpuluhan 21 kepada nombor perduaan.
  answer choices
  10101
  10110
  10111
  11001
 • Question 12
  60 seconds
  Q. Selesaikan operasi tambah 1011 + 100
  answer choices
  1011
  1111
  1110
  1101
 • Question 13
  60 seconds
  Q. Selesaikan operasi tambah 1101 + 111
  answer choices
  11001
  11000
  10001
  10100
 • Question 14
  60 seconds
  Q. Selesaikan operasi tambah nombor perduaan 10111 + 11101
  answer choices
  111000
  110101
  110100
  101111
 • Question 15
  60 seconds
  Q. Selesaikan operasi tambah nombor perduaan 10111 + 11101
  answer choices
  111000
  110101
  110100
  101111
 • Question 16
  20 seconds
  Q. Dalam sistem nombor perduaan, 1+1+1 = ?
  answer choices
  3
  2
  10
  11
 • Question 17
  30 seconds
  Q. Dalam sistem nombor perduaan, 1+1+0 = ?
  answer choices
  2
  3
  10
  11
 • Question 18
  30 seconds
  Q. Unit bagi kadar sampel ialah ........
  answer choices
  Mbps
  KB
  Byte
  Hertz
 • Question 19
  30 seconds
  Q. Yang manakah antara berikut yang mempunyai kadar sampel yang lebih tinggi
  answer choices
  Telefon
  Radio AM
  CD, MP3
  DVD, HD DVD
 • Question 20
  30 seconds
  Q. Dimensi sesuatu imej digital merujuk kepada ... 
  answer choices
  ukuran panjang dan lebar imej dalam unit piksel 
  bilangan piksel yang terdapat pada imej tersebut
  bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk menandakan satu warna yang tertentu dalam imej tersebut
 • Question 21
  30 seconds
  Q. Jika anda ingin menggoreng nasi apakah yang perlu anda lakukan terlebih dahulu
  answer choices
  Menyenaraikan bahan
  Menetapkan jenis masakan
  Mengkaji bilangan ahli makan
  Menentukan siapakah yang pandai memasak
 • Question 22
  30 seconds
  Q. Komputer yang disambungkan dengan pengimbas cap jari dapat membantu pihak polis menyiasat kes-kes tertentu. Apakah teknik yang sesuai bagi peranti tersebut.
  answer choices
  Teknik Leraian
  Teknik Pengecaman corak
  Teknik Pengitlakan
  Teknik Pengecaman corak
 • Question 23
  120 seconds
  Q. Tukarkan 10110111 kepada nilai perpuluhan..
  answer choices
  128
  184
  183
  181
 • Question 24
  120 seconds
  Q. Tukarkan 1011010 kepada nilai perpuluhan..
  answer choices
  90
  609
  60
  91
 • Question 25
  120 seconds
  Q. Nilai perpuluhan 152 jika ditukar kepada nilai perduaan ialah....
  answer choices
  10101010
  10011000
  1010101
  10001001
 • Question 26
  120 seconds
  Q. Nilai perpuluhan 99 jika ditukar kepada nilai perduaan ialah....
  answer choices
  11000111
  1100011
  110011
  1010101
 • Question 27
  30 seconds
  Q. Yang manakah antara berikut merupakan nombor perpuluhan?
  answer choices
  1011
  98
  00111
  11101
 • Question 28
  120 seconds
  Q. Nilai perpuluhan 243 jika ditukar kepada nilai perduaan ialah....
  answer choices
  1100011
  11110011
  1010101
  11111001
 • Question 29
  30 seconds
  Q. Yang mana satu bukan contoh fail imej?
  answer choices
  JPEG
  GIF
  TIFF
  BIT
 • Question 30
  30 seconds
  Q. Apakah bukan ukuran imej digital?
  answer choices
  Resolusi
  Dimensi
  Kedalaman bit warna
  Kadar Sampel
 • Question 31
  30 seconds
  Q. Hitung hasil tambah bagi nombor perduaan berikut:
  1010 dan 111
  answer choices
  10001
  10101
  11110
  11111
 • Question 32
  30 seconds
  Q. American Standard Code for Information Interchange adalah singkatan daripada
  answer choices
  JPEG
  ASCII
  TIFF
  BMP
 • Question 33
  30 seconds
  Q. Apakah unit ukuran kadar sampel?
  answer choices
  bits
  dpi
  Hz
  bpp
 • Question 34
  30 seconds
  Q. Dalam penambahan dua nombor perduaan, yang mana satu adalah tatacara 3?
  answer choices
  0+0
  1+1
  0+1
  1+0
 • Question 35
  60 seconds
  Q. Tukarkan nombor perpuluhan yang berikut kepada nombor perduaan dengan menggunakan kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya.
  243:
  answer choices
  11111111
  1010101
  11110011
  11001100
Report Quiz
Join a game