Elektromos állapot
2 years ago
bardoslaszlo70
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Elektromos szempontból semleges testnek

  answer choices

  zéró az elektromos töltése

  elektronjainak száma és protonjainak száma egyenlő

  nincs elektromos töltéshordozó részecskéje.

  neutronjainak száma egyenlő a protonjainak számával

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Az elemi elektromos töltés...

  answer choices

  a természetben szabadon előforduló legkisebb elektromos töltés.

  értéke 1,6 10-19 C.

  az atommag töltésével egyenlő értékű.

  az elektron töltésével egyenlő.

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Egy test össztöltése...

  answer choices

  egész számú többszöröse az elemi elektromos töltésnek

  elektronok össztöltésének és protonok össztöltésének algebrai összege

  zéró, ha nincs töltéshordozó benne

  Q = z . qo

  a többségi töltéshordozó előjelének megfelelő

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  3.2 μC össztöltésű testben....

  answer choices

  2 . 1013 pozitív töltéshordoző többlet van

  2 . 1016 proton van

  2 . 10-13 pozitív töltéshordoző többlet van

  2 . 1016 pozitív töltéshordoző többlet van

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Egy semleges test elveszít 3 . 1022 elektront, össztöltése ez után...

  answer choices

  4,8 . 103 C

  -4,8 . 103 C

  4,8 . kC

  -4,8 . 10-3 C

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  Két azonos fémgömb közül egyik semleges, a másik 6.4 nC töltésű. Érintés után...

  answer choices

  mindkettő pozitív lesz egyenként 3,2 nC töltéssel.

  a pozitív gömbről a pozitív töltések fele átáramlik a semleges gömbre.

  a semleges gömbről -3,2 nC össztöltésű elektron jut át a pozitív gömbre.

  a gömbök töltése változatlan marad.

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  Az elektromos állapotot kimutató eszköz neve...

  answer choices

  elektroszkóp

  diaszkóp

  epidiaszkóp

  elektrométer

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Elektromosan feltöltött elektroszkóphoz elektromosan töltött testet közelítünk. Az elektroszkóp nyelve,

  answer choices

  jobban kitér, ha ellentétes töltésű a test

  kissé visszaesik, ha ellentétes töltésű a test

  jobban kitér, ha pozitív a test

  leesik, ha negatív a test

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Semleges elektroszkópunkhoz elektromosan töltött testet érintünk. Az elektroszkóp...

  answer choices

  mutatója függőleges helyzetéből kitér a test töltésének előjelétől függetlenül.

  Nyelve a töltésmennyiség függvényében tér ki, jobban ha több az átvitt töltés.

  ugyanolyan előjelű töltött állapotba jut mint a test.

  a testtel ellentétes előjelű állapotba jut

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Elektrométerünk kezdetben semleges. Közelébe egy töltött testet helyezünk úgy, hogy töltéscsere közöttük ne lépjen fel. Az elektroszkópot egy harmadik semleges, vezető testtel megérintjük. Az elektroszkóp...

  answer choices

  a töltött testtel azonos előjelű állapotba jut.

  a töltött testtel ellentétes előjelű állapotba jut.

  semleges marad.

  elektronokat cserél a semleges vezetővel

Report Quiz
Join a game