Pole, obwód kwadratu i prostokąta
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (30 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole figury na rysunku jest równe. Jedna kratka to 1.

  answer choices

  18

  20

  17

  19

 • Question 2
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Boki prostokąta mają długość 2 cm i 5 cm.

  Ile wynosi pole prostokąta?

  answer choices

  14 cm

  10 cm2

  14 cm2

  7 cm

 • Question 3
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Długość boku kwadratu wynosi 6 dm.

  Ile wynosi pole kwadratu?

  answer choices

  24 dm

  36 dm2

  12 dm2

  24 dm2

 • Question 4
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole prostokąta o wymiarach 6 cm i 8 cm jest równe

  answer choices

  14 cm2

  48 cm2

  24 cm

  42 cm2

 • Question 5
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Długość boku kwadratu jest równa 8 km. Ile wynosi pole kwadratu?
  answer choices
  64 km2
  32 km2
  16 km2
  32 km
 • Question 6
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole prostokąta na rysunku jest równe

  answer choices

  24 cm

  32 cm

  24 cm2

  32 cm2

 • Question 7
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Boki prostokąta mają długość 5 dm i 8 dm.

  Ile wynosi pole prostokąta?

  answer choices

  40 dm2

  26 dm

  13 dm2

  80 dm2

 • Question 8
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prostokąt ma boki o długości 10 cm i 3 cm.

  Pole tego prostokąta wynosi

  answer choices

  3 dm2

  30 cm2

  26 cm2

  300 cm2

 • Question 9
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Prostokąt ma boki o długości 4 cm i 6 cm.

  Pole prostokąta jest równe

  answer choices

  20 mm2

  20 cm

  240 mm2

  24 cm2

 • Question 10
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Pole prostokąta obliczamy
  answer choices
  mnożąc przez siebie długości jego boków
  dodając do siebie długości wszystkich boków
  mnożąc długości boków przez 2 i dodając iloczyny
  mnożąc długości boków przez 4
 • Question 11
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Bok kwadratu ma długość 9 m. 
  Pole kwadratu wynosi:
  answer choices
  36 m
  36 m2
  81 m2
  18 m2
 • Question 12
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Pole kwadratu jest równe 36 km2
  Podaj długość boku kwadratu.
  answer choices
  9 km
  6 km
  18 km
  8 km
 • Question 13
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Pole prostokąta jest równe 12 dm2.
  Jakie wymiary może mieć ten prostokąt?
  answer choices
  4 dm, 2 dm
  4 dm, 3 dm
  5 dm, 1 dm
  3 dm, 3 dm
 • Question 14
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Pokój Antka ma kształt prostokąta o wymiarach 4 m i 3 m. Jaką powierzchnię ma pokój Antka?
  answer choices
  12 m2
  14 m2
  7 m2
  20 m2
 • Question 15
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Bok kwadratu ma długość 10 m. 
  Pole tego kwadratu jest równe
  answer choices
  10 m2
  40 m2
  100 m2
  20 m2
 • Question 16
  60 seconds
  Report an issue
  Q. Prostokąt ma wymiary 9 m i 3 m.
  Pole prostokąta jest równe
  answer choices
  24 m2
  27 m2
  12 m2
  28 m2
 • Question 17
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole prostokąta wynosi 20 cm2. Jeden bok ma długość 4 cm. Ile cm długości ma drugi bok prostokąta?

  answer choices

  5 cm

  5 mm

  4 dm

  4 mm

 • Question 18
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile zielonych kwadratów zmieści się w żółtym kwadracie?

  answer choices

  2

  3

  4

  5

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oblicz pole zielonego wielokąta. Żółta kratka to 1

  answer
  16
  alternatives
 • Question 20
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oblicz pole figury. Przyjmij, że jednostką jest 1 cm2

  answer
  6
 • Question 21
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oblicz pole figury. Przyjmij, że jednostką jest 1 cm2

  answer choices

  9 cm2

  8 cm2

  10 cm2

  12 cm2

 • Question 22
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oblicz pole figury. Przyjmij, że jednostką jest 1 cm2

  answer choices

  12 cm2

  15 cm2

  8 cm2

  18 cm2

 • Question 23
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Oblicz pole figury. Przyjmij, że jednostką jest 1 cm2

  answer choices

  20 cm2

  25 cm2

  16 cm2

  12 cm2

 • Question 24
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Podaj długość boku kwadratu o polu 1 cm2

  answer choices

  1 cm

  10 cm

  2 cm

  5 cm

 • Question 25
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole kwadratu o obwodzie równym 20 cm wynosi

  answer choices

  25 cm2

  20 cm2

  16 cm2

  12 cm2

 • Question 26
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na rysunku zasłonięto część prostokąta. Pole tego prostokąta wynosi

  answer choices

  20 cm2

  25 cm2

  24 cm2

  21 cm2

 • Question 27
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który prostokąt ma największe pole?

  answer choices

  I

  II

  III

  IV

 • Question 28
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole prostokąta jest równe 16 dm2.

  Jakie wymiary może mieć ten prostokąt?

  answer choices

  2 cm, 8 cm

  4 cm, 4 cm

  2 dm, 8 dm

  4 dm, 5 dm

 • Question 29
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Pole kwadratu jest równe 25 km2.

  Podaj długość boku kwadratu.

  answer choices

  5 cm

  4 km

  5 km

  4 m

 • Question 30
  60 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jeśli jeden bok prostokąta ma długość 4, odwód 20, to drugi bok ma długość

  answer choices

  4

  5

  6

  8

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game