Pola figur podobnych
2 years ago
gosik87
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
9 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  Stosunek pól figur podobnych jest równy

  answer choices

  skali podobieństwa.

  kwadratowi skali podobieństwa.

  sześcianowi skali podobieństwa.

  połowie skali podobieństwa.

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Figura F jest podobna do figury F' w skali k. Prawdziwy jest wzór

  answer choices

  F/F' = k

  PF/PF' = k

  PF/PF' = k2

  F/F' = k2

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Figura P o polu 16cm2 jest podobna do figury P' w skali 2. Pole figury P' jest równe

  answer choices

  8cm2

  2cm2

  4cm2

  24cm2

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Koło o polu równym 9π jest podobne do drugiego koła w skali 3. Pole drugiego koła jest równe

  answer choices

  π

  π/3

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Figura A jest podobna do figury B o polu równym 25m2 w skali 0,2. Pole figury A wynosi

  answer choices

  1m2

  2m2

  12,5m2

  625m2

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Kwadrat K jest podobny do kwadratu K' o polu 64cm2, w skali 1/4. Pole kwadratu K jest równe

  answer choices

  16cm2

  8cm2

  4cm2

  36cm2

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Dwie figury o polach 50dm2 i 12,5dm2 są podobne. Skala podobieństwa większej do mniejszej wynosi

  answer choices

  1/4

  4

  2

  1/2

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Dwie figury o polach 24m2 i 216m2 są do siebie podobne. Skala podobieństwa mniejszej do większej wynosi

  answer choices

  1/9

  1/3

  3

  9

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Pizza Gabi ma pole równe 225πcm2, a Marleny 144πcm2. Skala podobieństwa pizzy Gabi do pizzy Marleny wynosi

  answer choices

  25/16

  5/4

  4/5

  16/25

Report Quiz
Join a game