Historia praw kobiet w Polsce
2 years ago
joannapbw
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q. Jak nazywały się zwolenniczki walki o prawa kobiet w końcu XIX i na początku XX wieku?
  answer choices
  Abolicjonistki
  Sufrażystki
  Suflerki
  Kawalerzystki
 • Question 2
  120 seconds
  Q. Kto podpisał Dekret o ordynacji wyborczej przyznający Polkom prawa wyborcze?
  answer choices
  Ignacy Mościcki
  Józef Piłsudski
  Napoleon Bonaparte
  Stanisław August Poniatowski
 • Question 3
  120 seconds
  Q. Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego dający Polkom prawa wyborcze powstał w...
  answer choices
  1818
  1908
  1918
  1808
 • Question 4
  120 seconds
  Q. W której Konstytucji potwierdzono prawa wyborcze Polek zawarte w Dekrecie?
  answer choices
  Konstytucja Marcowa
  Konstytucja 3 Maja
  Konstytucja Księstwa Warszawskiego
  Konstytucja Królestwa Polskiego
 • Question 5
  120 seconds
  Q. Według Dekretu o ordynacji wyborczej ile lat powinna mieć kobieta, aby posiadać prawa wyborcze?
  answer choices
  31
  51
  18
  21
 • Question 6
  120 seconds
  Q. Ile kobiet-posłanek zasiadło jako pierwsze w polskim parlamencie?
  answer choices
  8
  3
  10
  1
 • Question 7
  120 seconds
  Q. Co było symbolem walki o prawa wyborcze dla kobiet w Polsce na początku XX w.?
  answer choices
  wachlarz
  parasolka
  rękawiczka
  beret
 • Question 8
  120 seconds
  Q. Przed podpisaniem Dekretu, działaczki o prawa kobiet spotkały się z Józefem Piłsudskim...
  answer choices
  w Sejmie w Warszawie
  na Zamku w Krakowie
  w jego wilii w Sulejówku
  w Kościele Mariackim
 • Question 9
  120 seconds
  Q. Pierwsza kobieta w Polsce utrzymującą się z pracy twórczej, nazywana „Matką Wielkiej Emigracji”
  answer choices
  Maria Konopnicka
  Zofia Nałkowska
  Maria Dąbrowska
  Klementyna Tańska-Hoffmanowa
 • Question 10
  120 seconds
  Q. Polka wyróżniona dwoma Nagrodami Nobla w dwóch różnych naukach...
  answer choices
  Maria Skłodowska-Curie
  Wisława Szymborska
  Eliza Orzeszkowa
  Maria Dąbrowska
 • Question 11
  120 seconds
  Q. Jak nazywała się pierwsza polska organizacja feministyczna działająca w Warszawie (1830-1850)?
  answer choices
  Entuzjastki
  Emancypantki
  Żagary
  Skamandrytki
 • Question 12
  120 seconds
  Q. Kto był założycielem pierwszej polskiej organizacji feministycznej (1830-1850)?
  answer choices
  Irena Kosmowska
  Eliza Orzeszkowa
  Narcyza Żmichowska
  Maria Moczydłowska
 • Question 13
  120 seconds
  Q. W którym roku powstał Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich?
  answer choices
  1945
  1958
  1918
  1907
 • Question 14
  120 seconds
  Q. Jaka polska działaczka była inspiracją dla Stefana Żeromskiego do napisania noweli „Siłaczka”?
  answer choices
  Klementyna Tańska-Hoffmanowa
  Faustyna Morzycka
  Aleksandra Piłsudska
  Narcyza Żmichowska
 • Question 15
  120 seconds
  Q. Kto założył w 1907r. Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich?
  answer choices
  Stefan Żeromski
  Bolesław Prus
  Irena Kosmowska
  Paulina Kuczalska-Reinschmit
 • Question 16
  120 seconds
  Q. Tadeusz Boy-Żeleński i Irena Krzywicka otworzyli w Warszawie (1931)
  answer choices
  Związek Literatów Polskich
  Poradnię Świadomego Macierzyństwa
  Małą Ententę Kobiet
  Kongres Kobiecy
 • Question 17
  120 seconds
  Q. Co było czynnikiem przyspieszającym proces równouprawnienia kobiet polskich w XX wieku?
  answer choices
  Wielka Emigracja
  I Wojna Światowa
  Konstytucja 3 Maja
  Wolna Elekcja
 • Question 18
  120 seconds
  Q. Obecny kontynuator idei Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa i Odnowy Moralnej z 1932r. to...
  answer choices
  Federacja Planowanego Rodzicielstwa
  Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa
  Towarzystwo Rozwoju Rodziny
  Fundacja Mondo Cane
 • Question 19
  120 seconds
  Q. W 1877 r. Filipina Płaskowicka była twórczynią pierwszego na ziemiach polskich…
  answer choices
  Kobiecego Uniwersytetu Ludowego
  Koła Gospodyń Wiejskich
  Stowarzyszenia Matek Polskich
  Teatru Kobiet
 • Question 20
  120 seconds
  Q. Jak nazywał się dwutygodnik do spraw wychowania i pracy kobiet wydawany we Lwowie (1895-1897)?
  answer choices
  "Kobieta i Życie"
  "Ster"
  "Przyjaciółka"
  "Emancypantka"
 • Question 21
  120 seconds
  Q. Co powstało w 1923r. z inicjatywy działaczki i lekarki Justyny Budzińskiej-Tylickiej?
  answer choices
  Fundacja Praw Kobiet
  Kongres Kobiet
  Stowarzyszenie Praw dla Kobiet
  Mała Ententa Kobiet
 • Question 22
  120 seconds
  Q. Powstała w 1913 Liga Kobiet Pogotowia Wojennego to obecnie...
  answer choices
  Liga Kobiet Polskich
  Kongres Kobiet
  Liga Matek Polskich
  Liga Żołnierek Polskich
 • Question 23
  120 seconds
  Q. Jak nazywała się pierwsza kandydatka na posłankę do Sejmu Krajowego we Lwowie w 1908r.?
  answer choices
  Maria Konopnicka
  Maria Moczydłowska
  Maria Dąbrowska
  Maria Dulębianka
 • Question 24
  120 seconds
  Q. W którym roku odbył się w Polsce pierwszy Kongres Kobiet?
  answer choices
  2009
  1990
  1988
  1918
 • Question 25
  120 seconds
  Q. W jakim kraju europejskim kobiety mogły jako pierwsze głosować?
  answer choices
  Polska
  Szwajcaria
  Finlandia
  Francja
Report Quiz
Join a game