Geography

6th -

10thgrade

Image

Ludność Polski

1.2K
plays

26 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Liczba ludności Polski wynosiła w 2018 roku

  38,4 mln

  85,2 mln

  42,6 mln

  12,9 mln

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Największą gęstość zaludnienia ma województwo
  mazowieckie
  podkarpackie
  śląskie
  lubelskie
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Różnica między liczbą urodzeń i zgonów to
  saldo migracji
  wskaźnik urbanizacji
  przyrost naturalny
  wskaźnik feminizacji
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?