QUIZ
Ludność Polski
3 years ago by
Kamil B
Save
Copy and Edit
INSTRUCTOR-LED SESSION
Start a live quiz
ASYNCHRONOUS LEARNING
Assign homework
26 questions
Preview
Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Liczba ludności Polski wynosiła w 2018 roku

  answer choices

  38,4 mln

  85,2 mln

  42,6 mln

  12,9 mln

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Największą gęstość zaludnienia ma województwo
  answer choices
  mazowieckie
  podkarpackie
  śląskie
  lubelskie
 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Różnica między liczbą urodzeń i zgonów to
  answer choices
  saldo migracji
  wskaźnik urbanizacji
  przyrost naturalny
  wskaźnik feminizacji
 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q. W latach 50. w Polsce występował
  answer choices
  powojenny wyż kompensacyjny
  echo niżu przedwojennego
  echo wyżu powojennego
  powojenny niż powojenny
 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Do czynników pozaprzyrodniczych decydujących o rozmieszczeniu ludności zalicza się
  answer choices
  warunki klimatyczne
  gleby
  dostęp do pracy
  ukształtowanie terenu
 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Aby obliczyć przyrost rzeczywisty trzeba dodać przyrost naturalny i
  answer choices
  wskaźnik feminizacji
  saldo migracji
  stopę bezrobocia
  gęstość zaludnienia
 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Mniejszością etniczną w Polsce są
  answer choices
  Żydzi
  Litwini
  Romowie
  Niemcy
 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Wyznawcami islamu w Polsce są
  answer choices
  Tatarzy
  Ukraińcy
  Łemkowie
  Litwini
 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Literą X zaznaczono
  answer choices
  Wrocław
  Szczecin
  Białystok
  Poznań
 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Pierwszym działem gospodarki narodowej jest
  answer choices
  rolnictwo
  przemysł
  energetyka
  usługi
 • Question 11
  30 seconds
  Report an issue
  Q. W Polsce dominują
  answer choices
  prawosławni
  protestanci
  katolicy
  muzułmanie
 • Question 12
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Która mniejszość narodowa występuje najliczniej na Opolszczyźnie?
  answer choices
  Litwini
  Słowacy
  Rosjanie
  Niemcy
 • Question 13
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Zaznacz prawdziwe dokończenie zdania. W Polsce
  answer choices
  rodzi się więcej dziewczynek niż chłopców
  mężczyźni żyją dłużej niż kobiety
  rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek
  wiek przedprodukcyjny jest do 15 rok życia
 • Question 14
  30 seconds
  Report an issue
  Q. Które województwo ma dwie stolice?
  answer choices
  lubelskie
  lubuskie
  warmińsko-mazurskie
  śląskie
 • Question 15
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na czele gminy wiejskiej stoi

  answer choices

  wójt

  starosta

  burmistrz

  prezydent

 • Question 16
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku przyrost naturalny był ujemny?

  answer choices

  1955

  1975

  1995

  2003

 • Question 17
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Wskaźnik feminizacji w Polsce wynosi około

  answer choices

  85 kobiet na 100 mężczyzn

  100 kobiet na 100 mężczyzn

  107 kobiet na 100 mężczyzn

  167 kobiet na 100 mężczyzn

 • Question 18
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Z piramidy wieku i płci można odczytać

  answer choices

  imię ostatniego faraona

  liczbę bezrobotnych

  liczbę emigrantów i imigrantów

  liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym

 • Question 19
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która piramida charakteryzuje społeczeństwo młode?

  answer choices

  Niemiec (z lewej)

  Kosowa (z prawej)

  obydwie

  żadna z powyższych

 • Question 20
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dla krajów wysoko rozwiniętych typowe jest, że zdecydowana większość ludności pracuje w

  answer choices

  rolnictwie

  leśnictwie i rybactwie

  usługach

  przemyśle wydobywczym

 • Question 21
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Saldo migracji zagranicznych w 2018 r.

  answer choices

  wynosiło zero

  było dodatnie

  było ujemne

 • Question 22
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Największe skupisko Polonii znajduje się

  answer choices

  w Stanach Zjednoczonych

  na Ukrainie

  we Francji

  w Rosji

 • Question 23
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który ze wskaźników NIE MOŻE być ujemny

  answer choices

  przyrost naturalny

  stopa bezrobocia

  saldo migracji

  przyrost rzeczywisty

 • Question 24
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na mapie zaznaczono województwo

  answer choices

  warmińsko-mazurskie

  lubuskie

  świętokrzyskie

  żadne z wymienionych

 • Question 25
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Skutkiem niżu demograficznego może być

  answer choices

  wzrost liczby przedszkoli

  likwidacja szkół

  wzrost ruchu na autostradach

  zmniejszona aktywność wulkaniczna

 • Question 26
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Obecnie w Polsce na wsi mieszka około

  answer choices

  60% ludzi

  40% ludzi

  20% ludzi

  80% ludzi

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Enter Code