Zadania tekstowe prowadzące do równań kwadratowych
2 years ago
magdauczy
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
6 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q. Który układ opisuje sytuację: suma dwóch liczb jest równa 1, a suma kwadratów tych liczb wynosi 4.
  answer choices
  a+b=1, (a+b)2=4
  a+b=1, (a-b)2=4
  a+b=1, a2+b2=4
  a+b=1, a2+b2=4
 • Question 2
  120 seconds
  Q. Który układ opisuje sytuację: różnica dwóch liczb jest równa 2, a suma kwadratów tych liczb wynosi 5?
  answer choices
  a-b=2, (a+b)2=5
  a-b=2, (a-b)2=5
  a-b=2, a2-b2=5
  a-b=2, a2+b2=5
 • Question 3
  120 seconds
  Q. Zdanie "kwadrat pewnej liczby jest o 270 większy od jej potrojonej wartości" opisuje równanie:
  answer choices
  x2=3x-270
  x2=3x+270
  (x+270)2=3x
  (x-270)2=3x
 • Question 4
  120 seconds
  Q. Sytuację "iloczyn dwóch liczb wynosi 225. Jedna z nich jest o 7 większa od podwojonej drugiej liczby" opisuje układ równań:
  a⋅b=225, a=2b+7
  answer choices
  PRAWDA
  FAŁSZ
 • Question 5
  120 seconds
  Q. Sytuację "suma pewnej liczby i jej kwadratu wynosi 272" opisuje równanie x2+x=272
  answer choices
  PRAWDA
  FAŁSZ
 • Question 6
  120 seconds
  Q. Sytuację "Pole trójkąta prostokątnego jest równe 30 cm2, zaś jedna przyprostokątna jest o 7 cm dłuższa od drugiej." opisuje układ równań: 0.5ab=30, a=b+7
  answer choices
  FAŁSZ
  PRAWDA
Report Quiz
Join a game