Punkty przecięcia paraboli i prostej
2 years ago
magdauczy
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q. Parabola i prosta mogą mieć maksymalnie
  answer choices
  0 punktów przecięcia.
  1 punkt przecięcia.
  2 punkty przecięcia.
  3 punkty przecięcia.
 • Question 2
  60 seconds
  Q. Parabola i prosta mogą nie mieć żadnych punktów przecięcia.
  answer choices
  PRAWDA
  FAŁSZ
 • Question 3
  120 seconds
  Q. Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną układu równań:
  answer choices
  y=-x2, y=1
  y=x2, y=1
  y=-x2, y=x
  y=x2, y=x
 • Question 4
  120 seconds
  Q. Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną układu równań:
  answer choices
  y=-x2, y=x
  y=-x2, y=-x
  y=x2, y=x
  y=x2, y=-x
 • Question 5
  120 seconds
  Q. Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną układu równań:
  y=3x2, y=2
  answer choices
  PRAWDA
  FAŁSZ
 • Question 6
  120 seconds
  Q. Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną układu równań:
  y=-2x2, y=1
  answer choices
  FAŁSZ
  PRAWDA
 • Question 7
  120 seconds
  Q. Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną układu równań:
  y=-2x2, y=-x
  answer choices
  PRAWDA
  FAŁSZ
 • Question 8
  120 seconds
  Q. O układzie równań y=x2, y=-1 powiemy, że:
  answer choices
  nie ma rozwiązań
  ma jedno rozwiązanie
  ma dwa rozwiązania
  ma trzy rozwiązania
 • Question 9
  30 seconds
  Q. Układ równań y=-x2, y=-1 
  answer choices
  nie ma rozwiązań.
  ma jedno rozwiązanie.
  ma dwa rozwiązania.
  ma nieskończenie wiele rozwiązań.
 • Question 10
  30 seconds
  Q. O układzie równań y=x2 +1, y=1 powiemy, że:
  answer choices
  nie ma rozwiązań.
  ma jedno rozwiązanie.
  ma dwa rozwiązania.
  nic nie powiemy.
Report Quiz
Join a game