Odczytywanie własności funkcji z wykresu
2 years ago
magdauczy
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
11 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q. Dziedziną funkcji przedstawionej na wykresie jest przedział 〈1,4〉.
  answer choices
  PRAWDA
  FAŁSZ
 • Question 2
  120 seconds
  Q. O funkcji przedstawionej na wykresie można powiedzieć, że:
  answer choices
  jej dziedziną jest przedział 〈1,6〉
  jej zbiorem wartości jest przedział 〈1,5〉
  jej zbiorem wartości jest przedział (1,5)
  jej dziedziną jest przedział 〈1,6〉
 • Question 3
  120 seconds
  Q. Zbiór wartość funkcji przedstawionej na wykresie jest jednoelementowy.
  answer choices
  FAŁSZ
  PRAWDA
 • Question 4
  120 seconds
  Q. Zbiór wartości funkcji przedstawionej na wykresie to:
  answer choices
  〈0,9〉
  〈0,9)
  (0,9〉
  (0,9)
 • Question 5
  120 seconds
  Q. Wartość największa funkcji przedstawionej na wykresie to 9.
  answer choices
  PRAWDA
  FAŁSZ
 • Question 6
  120 seconds
  Q. Wartość najmniejsza funkcji przedstawionej na wykresie to -2.
  answer choices
  FAŁSZ
  PRAWDA
 • Question 7
  120 seconds
  Q. O funkcji przedstawionej na wykresie możemy powiedzieć, że:
  answer choices
  Jej zbiór wartości to przedział 〈1,5〉
  Jej zbiór wartości to przedział (1,5)
  Jej dziedzina to przedział 〈-2,3〉
  Jej dziedzina to przedział (-2,3〉
 • Question 8
  120 seconds
  Q. Dziedziną funkcji przedstawionej na wykresie jest zbiór:
  answer choices
  〈-3,2〉
  {-3,-2,-1,0,1,2}
 • Question 9
  120 seconds
  Q. Dziedziną funkcji przedstawionej za wykresie jest:
  answer choices
  〈-8,-7〉U〈-6,-5〉U〈-4,-1〉
  (-8,-7)U(-6,-5)U〈-4,-1〉
  〈-8,-7〉U〈-6,-5〉U(-4,-1)
  (-8,-7〉U〈-6,-5)U〈-4,-1〉
 • Question 10
  120 seconds
  Q. Zbiorem wartości funkcji przedstawionej na wykresie jest:
  answer choices
  〈-5,-1〉
  〈-5,-2〉U{-1}
  〈-5,-2)U{-1}
  Nie wiem
 • Question 11
  120 seconds
  Q. Które zdanie jest prawdziwe?
  answer choices
  Największa wartość funkcji to -1
  Funkcja nie przyjmuje wartości największej
  Funkcja nie przyjmuje wartości najmniejszej
  Najmniejsza wartość funkcji to -10
Report Quiz
Join a game