Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 2
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
5 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  x - (2a + b) - 3c
  answer choices
  x - 2a + b - 3c
  x + 2a + b - 3c
  x - 2a - b - 3c
  x + 2a - b - 3c
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  -(a + b) - (-8 + ab)
  answer choices
  -a + b - 8 + ab
  -a - b + 8 + ab
  -a - b + 8 - ab
  -a + b + 8 + ab
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  -(-3 + x) - (-5 - y) + 1
  answer choices
  3 + x - 5 - y + 1
  -3 + x - 5 - y + 1
  3 - x + 5 + y + 1
  3 - x - 5 - y + 1
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  - (5x + 4)
  answer choices
  -5x - 4
  -5x + 4
  5x + 4
  5x - 4
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  (2x - 5y) - 3
  answer choices
  2x - 5y + 3
  2x + 5y - 3
  2x + 5y + 3
  2x - 5y - 3
Report Quiz
Join a game