Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 1
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
5 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  (2x + y) - (4a + 5)
  answer choices
  2x + y - 4a + 5
  2x + y - 4a - 5
  2x + y + 4a - 5
  2x + y + 4a + 5
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  (3a + y) - (-5a + 6)
  answer choices
  3a + y - 5a - 6
  3a + y + 5a - 6
  3a + y - 5a + 6
  3a + y + 5a + 6
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  -(4c + x) - (8b + 6)
  answer choices
  -4c - x - 8b + 6
  -4c + x - 8b + 6
  -4c - x - 8b - 6
  -4c + x - 8b + 6
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  -(x + 2y) + (4 + z)
  answer choices
  -x + 2y + 4 + z
  -x - 2y + 4 - z
  -x + 2y - 4 + z
  -x - 2y + 4 + z
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  a + 25b - (4x + 2y) 
  answer choices
  a + 25b - 4x + 2y 
  a + 25b - 4x - 2y 
  a - 25b - 4x + 2y 
  a + 25b + 4x + 2y 
Report Quiz
Join a game