Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  (2x + y) - (4a + 5)
  answer choices
  2x + y - 4a + 5
  2x + y - 4a - 5
  2x + y + 4a - 5
  2x + y + 4a + 5
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  (3a + y) - (-5a + 6)
  answer choices
  3a + y - 5a - 6
  3a + y + 5a - 6
  3a + y - 5a + 6
  3a + y + 5a + 6
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  -(4c + x) - (8b + 6)
  answer choices
  -4c - x - 8b + 6
  -4c + x - 8b + 6
  -4c - x - 8b - 6
  -4c + x - 8b + 6
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  -(x + 2y) + (4 + z)
  answer choices
  -x + 2y + 4 + z
  -x - 2y + 4 - z
  -x + 2y - 4 + z
  -x - 2y + 4 + z
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  a + 25b - (4x + 2y) 
  answer choices
  a + 25b - 4x + 2y 
  a + 25b - 4x - 2y 
  a - 25b - 4x + 2y 
  a + 25b + 4x + 2y 
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  x - (2a + b) - 3c
  answer choices
  x - 2a + b - 3c
  x + 2a + b - 3c
  x - 2a - b - 3c
  x + 2a - b - 3c
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  -(a + b) - (-8 + ab)
  answer choices
  -a + b - 8 + ab
  -a - b + 8 + ab
  -a - b + 8 - ab
  -a + b + 8 + ab
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  -(-3 + x) - (-5 - y) + 1
  answer choices
  3 + x - 5 - y + 1
  -3 + x - 5 - y + 1
  3 - x + 5 + y + 1
  3 - x - 5 - y + 1
 • Question 9
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  - (5x + 4)
  answer choices
  -5x - 4
  -5x + 4
  5x + 4
  5x - 4
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Opuść nawiasy w wyrażeniu.
  (2x - 5y) - 3
  answer choices
  2x - 5y + 3
  2x + 5y - 3
  2x + 5y + 3
  2x - 5y - 3
Report Quiz
Join a game