History, Other

6th -

University

Image

Reformacja na Śląsku (500-lecie Reformacji)

12
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt
  Martin Luter ogłosił 95 tez reformacyjnych w roku
  1417
  1517
  1617
  1717
 • 2. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt
  Z jakim miastem związane są początki luteranizmu na Śląsku?
  Katowicami
  Wrocławiem
  Chorzowem
  Opolem
 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt
  Image
  Kim był Jan Hess?
  lekarzem
  ministrem spraw zagranicznych
  reformatorem religijnym
  męczennikiem za wiarę
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?