KARTKÓWKA-POJĘCIA
2 years ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Osoba na obrazku jest:
  answer choices
  prezydentem
  królem
  premierem
  nie pełni żadnej funkcji
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Obecnie monarchowie w Europie najczęściej
  answer choices
  Maja tylko władzę tytularną (reprezentacyjną)
  Posiadają realną władzę np. Wielka Brytania
  Maja władzę absolutną
  W Europie nie ma królestw
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Republika jest państwo w którym rządzi:
  answer choices
  król
  grupa wojskowych,którzy zdobyli władzę w wyniku zamachu stany
  grupa ludzi wybranych w wyborach powszechnych
  najbogatsza grupa społeczeństwa
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Państwa unitarne charakteryzują się tym,że:
  answer choices
  wszystkie jednostki administracyjne są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom centralnym
  są złożone z kilku części posiadających szeroką autonomię
  każda prowincja jest odrębnym państwem tylko maja wspólny parlament
  wszystkie stwierdzenia są fałszywe
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Państwo złożone z kilku części posiadających szeroką autonomię to:
  answer choices
  Państwo unitarne
  Państwo złożone
  Monarchia
  Republika
 • Question 6
  30 seconds
  Q. W Polsce obecnie jest system rządów
  answer choices
  prezydencki
  parlamentarno -komitetowy
  kanclerski
  parlamentarno-gabinetowy
 • Question 7
  30 seconds
  Q. System rządów zwany kanclerskim występuje w:
  answer choices
  Polsce
  Niemczech
  Szwajcarii
  Stanach Zjednoczonych
 • Question 8
  30 seconds
  Q. System rządów półprezydenckich występuje w
  answer choices
  Francji
  Niemczech
  Szwajcarii
  Polsce
 • Question 9
  30 seconds
  Q. W jakim systemie rząd jak i prezydent jest wybierany przez parlament Parlamentowi są podporządkowane wszystkie organy państwa,
  answer choices
  prezydenckim
  parlamentarno-gabinetowym
  parlamentarno-komitetowym
  kanclerskim
 • Question 10
  30 seconds
  Q. W którym systemie prezydent i parlament są niezależni od siebie .Parlament z przyczyn politycznych nie może odwołać prezydenta a ten nie może rozwiązać parlamentu
  answer choices
  prezydencki
  parlamentarno-gabinetowy
  półprezydencki
  parlamentarno-komitetowy
 • Question 11
  30 seconds
  Q. Które z wymienionych państw jest jest państwem złożonym
  answer choices
  Polska
  Czechy
  Litwa
  Niemcy
 • Question 12
  30 seconds
  Q. Które z wymienionych państw jest monarchią
  answer choices
  Niemcy
  Finlandia
  Hiszpania
  Portugalia
 • Question 13
  30 seconds
  Q. Polska jest państwem:
  answer choices
  unitarnym
  złożonym
  konfederacją
  federacją
 • Question 14
  30 seconds
  Q. Które z państw naszych sąsiadów nie jest państwem unitarnym?
  answer choices
  Rosja i Niemcy
  Rosja i Czechy
  Niemcy i Słowacja
  Niemcy i Litwa
 • Question 15
  30 seconds
  Q. W którym z wymienionych państw istnieje system prezydencki rządów
  answer choices
  Stany Zjednoczone
  Francja
  Niemcy
  Wielka Brytania
Report Quiz
Join a game