Αλγόριθμοι - Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών
2 years ago
lenaavde
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
16 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Η έννοια του αλγόριθμου είναι θεμελιώδης για την επιστήμη της Πληροφορικής.
  answer choices
  Σωστό
  Λάθος
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Η έννοια του αλγόριθμου είναι γενικότερη από εκείνη του προγράμματος.
  answer choices
  Σωστό
  Λάθος
 • Question 3
  30 seconds
  Q.  Η έννοια του αλγόριθμου συνδέεται αποκλειστικά με την Πληροφορική.
  answer choices
  Σωστό
  Λάθος
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Μια συνταγή μαγειρικής είναι ένας αλγόριθμος
  answer choices
  Σωστό
  Λάθος
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Στην επίλυση προβλημάτων μέσω αλγορίθμων, υπάρχουν δύο διαφορετικοί διακριτοί ρόλοι
  answer choices
  Σωστό
  Λάθος
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Μια σειρά από εντολές είναι ένας αλγόριθμος.
  answer choices
  Σωστό
  Λάθος
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Οι εντολές ενός αλγορίθμου πρέπει να ικανοποιούν κάποια κριτήρια. 
  answer choices
  Σωστό
  Λάθος
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Ένας αλγόριθμος είναι μια σειρά εντολών.
  answer choices
  Σωστό
  Λάθος
 • Question 9
  30 seconds
  Q. Ο υπολογιστής μπορεί να εκτελεί μόνο βασικές πράξεις
  answer choices
  Σωστό
  Λάθος
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Μια σειρά εντολών πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μελλοντικό εκτελεστή της, προκειμένου να ικανοποιεί τα αλγοριθμικά κριτήρια.
  answer choices
  Σωστό
  Λάθος
 • Question 11
  30 seconds
  Q. Ο άνθρωπος έχει ευρύτερο σύνολο εκτελέσιμων εντολών από τον υπολογιστή.
  answer choices
  Σωστό
  Λάθος
 • Question 12
  30 seconds
  Q. Η "είσοδος" με ποια έννοια αντιστοιχεί;
  answer choices
  κάθε εντολή πρέπει να είναι απλά διατυπωμένη και εκτελέσιμη
  δεδομένα
  ο αλγόριθμος φθάνει πάντα σε τέλος
  κάθε εντολή πρέπει να είναι μονοσήμαντη
 • Question 13
  30 seconds
  Q. Η "έξοδος" με ποια έννοια αντιστοιχεί;
  answer choices
  αποτελέσματα
  δεδομένα
  ο αλγόριθμος φθάνει πάντα σε τέλος
  κάθε εντολή πρέπει να είναι μονοσήμαντη
 • Question 14
  30 seconds
  Q. Η "καθοριστικότητα" με ποια έννοια αντιστοιχεί;
  answer choices
  κάθε εντολή πρέπει να είναι απλά διατυπωμένη και εκτελέσιμη
  δεδομένα
  ο αλγόριθμος φθάνει πάντα σε τέλος
  κάθε εντολή πρέπει να είναι μονοσήμαντη
 • Question 15
  30 seconds
  Q. Η "περατότητα" με ποια έννοια αντιστοιχεί;
  answer choices
  κάθε εντολή πρέπει να είναι απλά διατυπωμένη και εκτελέσιμη
  δεδομένα
  ο αλγόριθμος φθάνει πάντα σε τέλος
  κάθε εντολή πρέπει να είναι μονοσήμαντη
 • Question 16
  30 seconds
  Q. Η "αποτελεσματικότητα" με ποια έννοια αντιστοιχεί;
  answer choices
  κάθε εντολή πρέπει να είναι απλά διατυπωμένη και εκτελέσιμη
  δεδομένα
  ο αλγόριθμος φθάνει πάντα σε τέλος
  κάθε εντολή πρέπει να είναι μονοσήμαντη
Report Quiz
Join a game