Podstawy C++
2 years ago
egwozdz
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
9 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q. Wybierz poprawne deklaracje zmiennych:
  answer choices
  float pole;
  float liczba
  int iloczyn liczba;
  float pole, char litera;
 • Question 2
  120 seconds
  Q. Jaka będzie wartość zmiennej liczba2 po wykonaniu następującego ciągu instrukcji?
  liczba3=54;
  liczba1=liczba3;
  liczba3=liczba3+20;
  liczba2=liczba1;
  answer choices
  51
  52
  53
  54
 • Question 3
  120 seconds
  Q. Które warunki logiczne w podanych instrukcjach warunkowych są zapisane poprawnie?
  answer choices
  if (-10>p>-1) cout << p;
  if (w!=0 && s!=0) cout << w/s;
  if k=100 || k=1000 cout << k;
  if (x>-1) && (x<-10) cout << x;
 • Question 4
  120 seconds
  Q. Dany jest ciąg instrukcji:
  cin >> a >> b;
  if (a<0 && b!=0) S=a/b;
  else S=a*a;

  Instrukcja S=a*a zostanie wykonana dla:
  answer choices
  a = -3 i b = -8
  a = -123 i b = 2
  a = 0 i b = 0
  a = -3 i b = 8
 • Question 5
  60 seconds
  Q. Które zapisy poprawnie określają warunek istnienia trójkąta, gdzie a, b, c to długości boków trójkąta?
  answer choices
  a < b + c i b < a + c i c < b + a
  a > b + c i b < a + c i c < b + a
  a + b > c i a + c < b i b < a + c
  a + b > c i a + c < b i b > a + c
 • Question 6
  120 seconds
  Q. Dany jest ciąg instrukcji:
  cin >> x;
  if (x>0) cout << x;
  else
   if (x==0) cout << "zero";
   else cout << -x;

  Dla jakiej wartości x zostanie wykonana instrukcja: cout << -x?
  answer choices
  x > 0
  x >= 0
  x <= 0
  x < 0
 • Question 7
  120 seconds
  Q. Jaka będzie wartość zmiennej licz po wykonaniu następującego ciągu instrukcji:
  licz=0;
  for(i=0; i<=5; i++)
   licz+=2*i;
  cout << licz;
  answer choices
  28
  29
  30
  31
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Ile razy zostanie wykonana instrukcja:
  cout << "%"
  dla n = 14 i m = 8?

  for(i=0; i<n-1; i++)
  {
   for(j=0; j<m; j++) cout << "%" << endl;
  }
  answer choices
  104
  105
  106
  107
 • Question 9
  60 seconds
  Q. Które nagłówki funkcji są zapisane poprawnie?
  answer choices
  test(x, y)
  test(x, y);
  float oblicz(int x, float y)
  obliczenia(x, y) :int
Report Quiz
Join a game