คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2 years ago
aj_dong
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q.
  answer choices
  Ram
  CPU
  Case
  Mainboard
 • Question 2
  10 seconds
  Q.
  answer choices
  Ram
  Hard disk
  CPU
  VGA Card
 • Question 3
  10 seconds
  Q.
  answer choices
  Monitor
  CPU
  Ram
  Lan Card
 • Question 4
  10 seconds
  Q.
  answer choices
  Main board
  CPU
  Key board
  Case
 • Question 5
  10 seconds
  Q.
  answer choices
  Main board
  CPU
  RAM
  Harddisk
 • Question 6
  10 seconds
  Q.
  answer choices
  CD/DVD ROM
  Hard disk
  Monitor
  CPU
 • Question 7
  10 seconds
  Q.
  answer choices
  VGA Card
  Sound Card
  Lan Card
  Monitor
 • Question 8
  10 seconds
  Q.
  answer choices
  Monitor
  VGA Card
  Lan Card
  Sound Card
 • Question 9
  10 seconds
  Q.
  answer choices
  VGA Card
  Lan Card
  Sound Card
  Monitor
 • Question 10
  10 seconds
  Q.
  answer choices
  Key board
  Monitor
  CPU
  Case
Report Quiz
Join a game