KEBARANGKALIAN
2 years ago
syahirahathirah
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Apabila sebiji dadu dilambungkan, bilangan kesudahan yang mungkin ialah  
  answer choices
  2
  6
  7
  12
 • Question 2
  60 seconds
  Q. Satu huruf dipilih secara rawak dari perkataan ‘HIBISCUS’. Unsur dalam ruang sampel yang tidak termasuk huruf  I ialah   
  answer choices
  B,H,S
  B,C,H,S
  B, C, H, S, U
  B, C, H, I, S, U
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Kad-kad dalam Rajah 1 diletakkan ke dalam sebuah beg.      
                           
                S   P  M   2   0   1   7
                         Rajah 1
   
  Jika sekeping kad dikeluarkan secara rawak daripada beg itu, cari kebarangkalian bahawa satu nombor dikeluarkan.
  answer choices
  1/7
  2/7
  3/7
  4/7
 • Question 4
  60 seconds
  Q. Sebuah kotak mengandungi 6 biji bola yang masing-masing ditandakan dengan nombor, 1, 3, 4, 5, 7, dan 8. Sebiji bola dikeluarkan secara rawak daripada kotak itu. Antara yang berikut, manakah kesudahan yang tidak mungkin?              
  answer choices
  Satu nombor ganjil dikeluarkan 
  Satu nombor perdana dikeluarkan
  Satu nombor gandaan 4 dikeluarkan  
  Satu nombor lebih besar daripada 8 dikeluarkan  
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Rajah 2 menunjukkan lima keeping kad. Sekeping kad di ambil secara rawak.
   
                    23    
  33     42   27     31      
                                Rajah 2  
  Kebarangkalian mengambil kad dengan nombor digit 3 ialah
  answer choices
  3/5
  1/2
  1/3
  1/6
 • Question 6
  60 seconds
  Q. Diberi set M = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set itu. Cari kebarangkalian bahawa nombor yang terpilih itu ialah faktor bagi 32.
  answer choices
  2/9
  1/3
  4/9
  2/3
 • Question 7
  45 seconds
  Q. Sebuah kotak mengandungi 4 biji guli berwarna hijau, 2 biji guli berwarna kuning dan sebiji guli berwarna merah. Dua biji guli dipilih secara rawak dari kotak itu. Antara berikut, yang manakah kesudahan yang mungkin.  
  answer choices
   { hijau, hitam }
  { kuning, merah } 
  { hijau, putih }
  { hitam, merah }
 • Question 8
  60 seconds
  Q. Diberi bahawa set H = { 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 }. Satu nombor dipilih secara rawak dari set H. Cari kebarangkalian memilih satu nombor perdana.          
  answer choices
  2/3
  3/5
  1/2
  2/5
 • Question 9
  60 seconds
  Q. Apabila  dua biji dadu dilambungkan, bilangan kesudahan yang mungkin ialah  
  answer choices
  42
  36
  18
  6
 • Question 10
  60 seconds
  Q. Dalam satu soal selidik, didapati bahawa 9/20 daripada pelajar SMKAMi gemar membaca komik. Hitungkan bilangan pelajar yang dijangka gemar membaca komik dalam satu sampel seramai 1 600 pelajar.
  answer choices
  36
  72
  360
  720
 • Question 11
  120 seconds
  Q. Dalam satu peperiksaan, kebarangkalian Alimin salah menjawab satu soalan ialah 7/24. Ramalkan bilangan soalan yang dijangka betul jika Alimin menjawab jumlah 120 soalan.
  answer choices
  20
  35
  85
  90
 • Question 12
  60 seconds
  Q. Terdapat 25 batang pen dalam satu kotak. 6 pen adalah biru, 4 pen adalah merah dan selebihnya adalah hijau. Sebatang pen dipilih secara rawak daripada kotak itu. Apakah kebarangkalian memperoleh sebatang pen hijau?
  answer choices
  3/5
  2/5
  6/25
  4/25
 • Question 13
  120 seconds
  Q. Sebiji dadu digolek 1 200 kali. Kebarangkalian mendapat nombor 1 ialah . Berapa kalikah nombor 1 akan diperolehi?
  answer choices
  10
  80
  100
  200
 • Question 14
  180 seconds
  Q. Sebuah kelas mempunyai 15 orang pelajar lelaki. Kebarangkalian memilih seorang pelajar lelaki secara rawak daripada kelas itu ialah . 9 pelajar lelaki dan 6 pelajar perempuan menyertai kelas itu. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak sekarang, hitungkan kebarangkalian pelajar yang dipilih itu ialah perempuan.  
  answer choices
  2/5
  8/15
  3/5
  4/5
 • Question 15
  30 seconds
  Q.  Satu nombor dipilih daripada nombor perdana yang kurang daripada 7. Ruang sampel ialah
  answer choices
   {1,3,5}  
  { 2,3,5}
  { 2,3,5,7}
  { 1,2,3,5,7}
 • Question 16
  30 seconds
  Q. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set {x : 7 < x < 13, x ialah nombor genap}. Ruang sampel ialah 
  answer choices
  {7,13}  
  {9,11}
  {8,10,12}
  {8,9,10,11,12}
 • Question 17
  30 seconds
  Q. Diberi P={a,b} dan Q = {c,d}. Satu nombor dipilih secara rawak daripada setiap set. Ruang sampel ialah
  answer choices
  {a,b,c,d}  
  {(a,b),(c,d)}
  {(a,b),(a,c),(b,c)}
  {(a,c),(a,d),(b,c),(b,d)}
 • Question 18
  30 seconds
  Q. Dua biji dadu dilambubgkan.Antara yang berikut, yang manakah peristiwa hasil tambah nombor yang diperoleh ialah 11? 
  answer choices
  {(5,6),(6,5)}  
  {(6,6),(6,5),(5,6)}
  {(4,6),(5,5),(6,4),(6,6)} 
  {(4,4),(5,5),(5,6),(6,5),(6,6)}
Report Quiz
Join a game