UPKK
2 years ago
muhammad316170
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
7 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Di manakah nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama ?
  answer choices
  Gua Tsur
  Gua Hira'
 • Question 2
  30 seconds
  Q. ______adalah satu gantian jika ketiadaan air
  answer choices
  Tayamum
  Wudhu
  Salji
  Ombak
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Jihad terbahagi kepada dua bahagian iaitu Jihad ___ dan Jihad ____
  answer choices
  Safi dan Sufi
  Kitman dan Biladah
  Akbar dan Asghar
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Berikan satu kewujudan yang Allah itu bersifat wujud .
  answer choices
  Kejadian siang dan malam
  Kereta PROTON dibuat
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Nabi Muhammad wafat pada waktu _______
  answer choices
  Dhuha
  Asar
  Zohor
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Solat terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ialah ______ dan Wafat pada umur __ tahun
  answer choices
  Subuh .... 63
  Zohor .... 45
  Gerhana Matahari .... 75
  Maghrib .... 45
 • Question 7
  45 seconds
  Q. Siapakah yang menjadi Khalifah selepas Nabi Muhammad wafat dan mendapat nama KhulafaArrasyidin ?
  answer choices
  Saidina Ali 
  Saidina  Umar
  Saidina Osman
  Saidina Abu Bakar
Report Quiz
Join a game