Computers

3rd -

4th

Image

algoritma

251

5 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  apakah maksud struktur kawalan ulangan SELAGI
  melaksanakan satu langkah atau satu set langkah   berdasarkan pembilang yang telah ditetapkan
  melaksanakan satu langkah atau satu set langkah selagi satu syarat yang diuji adalah benar. Syarat akan diuji sebelum tindakan dilaksanakan
  Melaksanakan satu set langkah secara berulang-ulang sehingga syarat yang diuji adalah benar
  melaksanakan satu langkah atau satu set langkah selagi satu syarat yang diuji adalah palsu. Syarat akan diuji sebelum tindakan dilaksanakan
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  penyataan diatas merujuk kepada?
  :
  :
   ULANG
  LAKSANAKAN tindakan
  SEHINGGA syarat dipenuhi
  :
  :
  struktur kawalan ulangan UNTUK
  struktur kawalan ulangan SELAGI
  struktur kawalan ulangan ULANG..SEHINGGA
  struktur kawalan ulangan WHILE
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  berapakah jenis struktur kawalan ulangan
  4
  2
  3
  5
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags