Other, Fun

1st -

12th

Image

Kuiz Pembangunan Algoritma

816

20 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Apakah tujuan utama algoritma digunaka dalam penyelesaian masalah?   Dapat mengurankan masalah
  Membantu menyelesaikan masalah dengan mudah
  Dapat menyatakan masalah yang terdapat algoritma
  Dapat mengenal pasti sebarang kesilapan pada peringkat awal. 
  Dapat mengurankan masalah
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Terdapat dua kaedah dalam penyelesaian masalah. Antara berikut yang manakah padanan yang betul mengenai kaedah penyelesaian masalah?
  Pseudokod dan menganalisis masalah
  Mereka bentuk penyelesaian masalah dan memahami apa yang diperlukakan oleh masalah
  Carta alir dan pseudokod
  Carta alir dan menganalisi masalah
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  "Arahan ini tidak mengulang pelaksanaan atur cara kerana ia bukan arahan ulangan", pernyataan di atas merupakan struktur kawalan?ulanganpilihan
  Ulangan
  Pilihan
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags