Pembangunan Algoritma
2 years ago
weina
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
5 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Apakah perkara penting menulis algoritma?
  answer choices
  carta alir
  pseudokod
  setiap langkah perlu dihuraikan
  tidak perlu ikut urutan langkah
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Berapa jenis pilihan ulangan yang anda pelajari?
  answer choices
  1
  2
  3
  4
 • Question 3
  30 seconds
  Q. "Arahan ini tidak mengulang pelaksanaan atur cara kerana ia bukan arahan ulangan", pernyataan di atas merupakan struktur kawalan?
  answer choices
  ulangan
  pilihan
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Gambar di atas menunjukkan struktur kawalan berbentuk?
  answer choices
  struktur kawalan ulangan
  struktur kawalan pilihan tunggal
  struktur kawalan pilihan berganda
  struktur kawalan pilihan pelbagai
 • Question 5
  60 seconds
  Q. "Ruby baru sahaja selesai menduduki ujian bulanan. Beliau telah mendapat markah bagi setiap mata pelajaran. Ibu bapa beliau ingin mengetahui gred bagi mata pelajaran yang telah diperoleh oleh Ruby."
  Kenal pasti input, proses dan output masalah di atas.
  answer choices
  input: markah
  proses: gred
  output: Penetapan gred berdasarkan markah
  input: Penetapan gred berdasarkan markah
  proses: markah
  output: gred
  input: markah
  proses: Penetapan gred berdasarkan markah
  output: gred
  input: gred
  proses: markah
  output: Penetapan gred berdasarkan markah
Report Quiz
Join a game