LEVEL 6 GEOGRAFIA LUDNOŚC POLSKI- ZALICZENIE
2 years ago
gbabicki
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
24 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. W POLSCE MIESZKA OKOŁO
  answer choices
  40 mln osób
  38 ml osób
  50 mln osób
  1 mln osób
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Średnia gęstość zaludnienia w Polsce wynosi około
  answer choices
  123 osoby na km 2
  23 osoby na km 2
  223 osoby na km 2
  333 osoby na km 2
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Najgęściej zaludnione województwa to
  answer choices
  małopolskie i śląskie
  mazowieckie i podkarpackie
  podlaskie i warmińsko mazurskie
  opolskie i dolnośląskie
 • Question 4
  30 seconds
  Q. W roku 1939 mieszkało w Polsce około
  answer choices
  20 mln osób
  35 mln osób
  25 mln osób
  45 mln osób
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Najgęściej zaludniona jest z
  answer choices
  Polska Południowa i Centralna 
  Polska Północna i Centralna 
  Polska Południowa i Północna
  Polska Południowa i Wschodnia
 • Question 6
  60 seconds
  Q. Najrzadziej zaludniona jest 
  answer choices
  Polska Północno-Zachodnia i Północno-Wschodnia ze względu na znaczne zalesienie i małą liczbę miast.
  Polska Południowo-Zachodnia i centralna ze względu na duże zalesienie i dużą liczbę miast.
  Polska Centralna i południowa
  żadne z powyższych
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Zjawisko depopulacji polega na  
  answer choices
  odpływie ludności ze wsi do miast, z obszarów miejskich do stref podmiejskich, a także poza granice kraju.
  napływie ludności ze wsi do miast, z obszarów miejskich do stref podmiejskich, a także poza granice kraju.
  eksporcie  ludności ze wsi do miast, z obszarów miejskich do stref podmiejskich, a także poza granice kraju.
  imporcie ludności ze wsi do miast, z obszarów miejskich do stref podmiejskich, a także poza granice kraju.
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Demografia to nauka o 
  answer choices
  gospodarce
  ludności
  ukształtowaniu powierzchni
  lodowcach
 • Question 9
  60 seconds
  Q. Główne przyczyny zmniejszania się liczby ludności w Polsce to: 
  answer choices
  jemny przyrost naturalny,migracje zagraniczne osób młodych, niestabilna sytuacja ekonomiczna,
  model rodziny z wieloma  dziećmi
  nie konsumpcyjny  styl życia, 
  upowszechnienie się wyjazdów turystycznych
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Najważniejszymi skutkami depopulacji w naszym kraju jest 
  answer choices
  starzenie się społeczeństwa, malejące wpływy na wypłaty emerytur
  wzrost częstotliwości wyjazdów turystycznych
  wzrost wpływów podatkowych
  odmładzanie się społeczeństwa na terenach depopulacyjnych
 • Question 11
  30 seconds
  Q. Okresy wyżów demograficznych przypadały na lata
  answer choices
  1950-1955 i 1975-1985
  1960-1970 i 1990 do dzisiaj
  1950-1955 i 1960-1970
  1960-1970 i 1975-1985
 • Question 12
  30 seconds
  Q. Okresy niżów demograficznych przypadały na lata
  answer choices
  1950-1955 i 1975-1985
  1960-1970 i 1990 do dzisiaj
  1950-1955 i 1960-1970
  1960-1970 i 1975-1985
 • Question 13
  30 seconds
  Q. Najwyższy przyrost naturalny występuje w województwach
  answer choices
  małopolskim, podkarpackim i pomorskim
  zachodniopomorskim, podlaskim, lubelskim
  dolnośląskim, śląskim
  wielkopolskim, pomorskim, lubuskim
 • Question 14
  30 seconds
  Q. Piramida ludności Polski jest wąska u podstawy, co oznacza, że  
  answer choices
  ma ona charakter regresywny i należy spodziewać się postępującego starzenia społeczeństwa.
  ma ona charakter progresywny  i należy spodziewać się postępującego wzrostu liczby urodzeń
  ma ona charakter stały  i  nie należy spodziewać się  zmiany liczby urodzeń
  żadne z powyższych
 • Question 15
  30 seconds
  Q. W rocznikach starszych występuje 
  answer choices
  wyraźna przewaga liczebna kobiet, ponieważ żyją one dłużej.
  wyraźna przewaga liczebna mężczyzn ponieważ żyją oni dłużej.
  wyraźna przewaga liczebna mężczyzn ponieważ żyją oni krócej
  wyraźna przewaga liczebna kobiet  ponieważ żyją one krócej
 • Question 16
  30 seconds
  Q.  W rocznikach młodszych występuje
  answer choices
  niewielka przewaga płci męskiej, ponieważ rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek.
  wielka przewaga płci męskiej, ponieważ rodzi się dużo więcej chłopców niż dziewczynek.
  wielka przewaga płci żeńskiej , ponieważ rodzi się dużo więcej dziewczynek niż chłopców
  niewielka  przewaga płci żeńskiej , ponieważ rodzi się  więcej dziewczynek niż chłopców
 • Question 17
  30 seconds
  Q. Średnia długość życia w Polsce wynosi 
  answer choices
  ok. 81 lat dla kobiet i 73 lata dla mężczyzn.
  ok. 91 lat dla kobiet i 83 lata dla mężczyzn.
  ok. 100 lat dla kobiet i 93 lata dla mężczyzn.
  ok. 60 lat dla kobiet i 70 lat dla mężczyzn.
 • Question 18
  30 seconds
  Q. Wskaźnik feminizacji w Polsce to 
  answer choices
  średnio 107 kobiet na 100 mężczyzn.
  średnio 117 kobiet na 100 mężczyzn.
  średnio 150 kobiet na 100 mężczyzn.
  średnio 100 kobiet na 100 mężczyzn.
 • Question 19
  30 seconds
  Q. Echo demograficzne to :

  answer choices
  powtarzający się co ok. 25 lat wzrost lub spadek liczby urodzeń związany z wejściem w wiek dorosły kolejnego pokolenia o większej lub mniejszej liczebności
  wyrażna przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń
  różnica między przyrostem naturalnym a saldem migracji
  żadne z powyższych
 • Question 20
  30 seconds
  Q. Ponad połowa pracujących Polaków zatrudniona jest
  answer choices
  w przemyśle
  w rolnictwie
  w usługach
  proporcjonalnie w każdym sektorze usług
 • Question 21
  30 seconds
  Q. Największe bezrobocie (>20%) występuje w

  answer choices
  małych miastach oraz na zaniedbanych terenach wiejskich, gdzie dawniej działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.
  dużych  miastach oraz terenach wiejskich,
  małych   miastach oraz wszystkich terenach wiejskich,
  każdym województwie
 • Question 22
  30 seconds
  Q. Główną przyczyną współczesnych migracji mieszkańców Polski są 
  answer choices
  względy ekonomiczne.
  względy etniczne
  względy historyczne
  względy polityczne
 • Question 23
  30 seconds
  Q. Skutkiem emigracji zagranicznej jest u nas m.in.
  answer choices
  ubytek ludności młodej i pracowników wykwalifikowanych.
  napływ ludności młodej i pracowników wykwalifikowanych.
  wzrost konkurencyjności gospodarki
  wzrost nastrojów inwestycyjnych
 • Question 24
  30 seconds
  Q. Miasta dominują w  a na wschodzie przeważa ludność wiejska.
  answer choices
  Polsce Południowej i Zachodniej,
  Polsce Północnej i Zachodniej,
  Polsce Wschodnie i Zachodniej,
  Polsce Południowej i Północnej
Report Quiz
Join a game