Computers

Image

ALGORITMA

968

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt
  Nyatakan definisi algoritma
  alternatif kepada pseudokod menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan – arahan penyelesaian.
  senarai struktur kawalan komputer yang ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan.
  Set arahan untuk menyelesaikan masalah
 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Terangkan maksud pseudokod
  set arahan untuk menyelesaikan masalah.
  alternatif kepada pseudokod menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan – arahan penyelesaian.
  senarai struktur kawalan komputer yang ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan.
 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt
  Terangkan maksud carta alir
  alternatif kepada pseudokod menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan – arahan penyelesaian.
  senarai struktur kawalan komputer yang ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan.
  satu set arahan untuk menyelesaikan masalah.
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags