ALGORITMA
2 years ago
ridzone01
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q. Nyatakan definisi algoritma
  answer choices
  alternatif kepada pseudokod menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan – arahan penyelesaian.
  senarai struktur kawalan komputer yang ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan.
  Set arahan untuk menyelesaikan masalah
 • Question 2
  20 seconds
  Q. Terangkan maksud pseudokod
  answer choices
  set arahan untuk menyelesaikan masalah.
  alternatif kepada pseudokod menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan – arahan penyelesaian.
  senarai struktur kawalan komputer yang ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan.
 • Question 3
  20 seconds
  Q. Terangkan maksud carta alir
  answer choices
  alternatif kepada pseudokod menggunakan simbol grafik untuk mewakili arahan – arahan penyelesaian.
  senarai struktur kawalan komputer yang ditulis dalam bahasa pertuturan manusia dan mempunyai nombor turutan.
  satu set arahan untuk menyelesaikan masalah.
 • Question 4
  20 seconds
  Q. MULA
  Berjalan ke tempat perhimpunan
  Berbaris
  Nyanyi lagu Negaraku
  TAMAT
  Maklumat di atas berkaitan dengan
  answer choices
  Atur cara
  Carta alir
  Pseudokod
  Analisis IPO
 • Question 5
  20 seconds
  Q. Dino hendak melukis satu perwakilan algoritma dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri. Apakah jenis perwakilan tersebut?
  answer choices
  Carta alir
  Pseudokod
  Pengaturcaraan
  Analisis IPO
 • Question 6
  20 seconds
  Q. Perkataan PAPAR, CETAK,BACA amat sesuai menggunakan simbol ...
  answer choices
  proses
  pilihan
  garis alir
  input / output
 • Question 7
  20 seconds
  Q. Rajah ini merupakan contoh bagi 
  answer choices
  Atur cara
  Analisis IPO
  Pseudokod
  Carta alir
 • Question 8
  20 seconds
  Q. Algoritma tidak bergantung kepada bahasa pengaturcaraan. Ia boleh diwakili atau dibentuk     dengan pelbagai cara.   Terdapat 2 perwakilan algoritma.   Nyatakan perwakilan X
  answer choices
  Pseudokod
  Carta Alir
  Analisis IPO
 • Question 9
  20 seconds
  Q. Algoritma tidak bergantung kepada bahasa pengaturcaraan. Ia boleh diwakili atau dibentuk     dengan pelbagai cara. Terdapat 2 perwakilan algoritma. Nyatakan perwakilan Y
  answer choices
  Pseudokod
  Carta Alir
  Analisis IPO
 • Question 10
  20 seconds
  Q. namakan simbol no.22?
  answer choices
  mula/tamat
  proses
  pilihan
  penghubung
Report Quiz
Join a game