Computers

6th

Image

mengenal algoritma,pseudokod dan carta alir

48

5 questions

 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  apakah maksud algoritma?
  satu penyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer.
  satu urutan langkah-langkah untuk menyeleaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugasan.
  peralatan digital mempunyai set soalan
 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  apakah pula pseudokod?
  satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer.
  pernyataan algoritma mestilah boleh difahami.
  susun atur arahan secara set.
 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  apakah yang dimaksudkan dengan carta alir?
  aplikasi basic 256 digunakan untuk atur cara versi komputer.
  gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma.
  scratch ialah aplikasi pengaturcaraan yang dibangunkan oleh massachusetts.
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags