mengenal algoritma,pseudokod dan carta alir
2 years ago
brinahashim
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
5 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. apakah maksud algoritma?
  answer choices
  satu penyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer.
  satu urutan langkah-langkah untuk menyeleaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugasan.
  peralatan digital mempunyai set soalan
 • Question 2
  30 seconds
  Q. apakah pula pseudokod?
  answer choices
  satu set pernyataan yang menyerupai bahasa atur cara komputer.
  pernyataan algoritma mestilah boleh difahami.
  susun atur arahan secara set.
 • Question 3
  30 seconds
  Q. apakah yang dimaksudkan dengan carta alir?
  answer choices
  aplikasi basic 256 digunakan untuk atur cara versi komputer.
  gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma.
  scratch ialah aplikasi pengaturcaraan yang dibangunkan oleh massachusetts.
 • Question 4
  30 seconds
  Q. berikan nama dan fungsi simbol 24?
  answer choices
  terminal- digunakan untuk menunjukkan permulaan atau penamatan suatu carta alir.
  penyambung - digunakan untuk menunjukkan carta alir yang disambung di bahagian lain.
  proses yang menunjukkan aktiviti pemprosesan.
 • Question 5
  30 seconds
  Q. namakan simbol no.22?
  answer choices
  terminal
  proses
  pilihan
Report Quiz
Join a game